FFA-uttalelse: Revidert nasjonalbudsjett (RNB)

Publisert

Agnes Landstad, daglig leder i FFA. Foto: © Ilja C. Hendel

11. mai 2023: Nasjonal Sikkerhetsmyndighet peker denne uka på at cybersikkerhet er Norges største sårbarhet. Da er det merkelig at regjeringen i 2023 har kutta forskningsmidlene på IKT dramatisk og ikke benytter RNB til å rette opp feilen, mener Agnes Landstad daglig leder i FFA (Forskningsinstituttenes Fellesarena).

Kriser i kø krever nye løsninger og ny teknologi, men regjeringen velger å opprettholde forskningskuttene på avgjørende samfunnsområder. FFA mener det er dramatisk for Norges sårbarhet og omstillingsevne. 

Stor prisstigning i tillegg til departementenes forskningskutt det siste året har rammet anvendt forskning og forskningsinstituttenes samarbeid med virksomheter i omstilling særlig hardt.  

I en periode med store omstillingsbehov er det viktig å ikke svekke forskningsinstituttene, de leverer forskning som tas raskt i bruk. Det er derfor bra at regjeringen langt på vei kompenserer grunnbevilgningen til instituttene for ekstraordinær pris- og lønnsvekst i 2023.  

Cybersikkerhet, omstilling i næringslivet og offentlig sektor, utenforskap, grønn energi, demokratiutfordringer – krisene rammer og gårdagens løsninger funker ikke. Budsjettkutt i forskningsbevilgninger 2023 i sektordepartementene NFD, OED, KLD og LMD på samlet 470 mill. kr er kritisk. Dette går hardt ut over anvendt forskning særlig innenfor IKT og grønn omstilling.  

Kuttene i anvendt forskning på essensielle samfunnsområde i 2023 er ikke foreslått reversert i revidert nasjonalbudsjett. Det øker Norges sårbarhet.