Går norske bedrifter glipp av de beste hodene?

Publisert

Jyoti Sohal-David fra Skillhus stilte følgende spørsmål under Arendalsuka: Går norske bedrifter glipp av de beste hodene?.

Dette var et av spørsmålene som ble stilt på et av Abelias arrangementer under Arendalsuka. Er norske bedrifter mangfoldige og inkluderende bare på papiret? Og hva kan gjøres for å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb?

Fremtidsrettede arbeidsgivere var et tema også i Arendal. Abelia ba et utvalg med arbeidslivseksperter å gi råd for fremtidens arbeidsliv og hva dette vil kreve av fremtidens arbeidsgivere. Utvalget, ledet av professor Anders Dysvik, kom fram til  åtte kjennetegn på en god og fremtidsrettet arbeidsgiver. Disse ble presentert i Arendal.

Mangfold og kompetanse

-Vi kommer til å mangle 40 000 datahoder i 2030, men hittil setter norske bedrifter språkkunnskap over kompetanse, sa Jyoti Sohal-David fra Skillhus i sitt innlegg. Hun stilte spørsmålet: Hva er god nok norsk.

Sohal-David er gründer og daglig leder i Skillhus og medlem av ekspertutvalget.

Hun viste til flere eksempler på overkvalifiserte innvandrere, og dette er ikke bare anekdoter. SSBs tall viser at 73 000 innvandrere med høyere utdanning jobbet i yrker med lavere krav til utdanning i 2021. Andelen overkvalifiserte innvandrere var på 40 prosent i 2021.

-Hva er konsekvensen hvis vi ikke endrer oss? Vi kommer til å gå glipp av beste hodene. Vi kan kanskje ikke forvente at de fremste i verden snakker norsk. Vi går glipp av andre perspektiver. Flere undersøkelser tyder på at mangfoldige arbeidsplasser er mer konkurransedyktige.

-Vi kommer også til å få mindre tilgang på kandidater som kan dekke kompetansegapet vi ser i markedet i dag. Startups og scaleups i IT-bransjen er et godt eksempel, der mange bedrifter har endret språkkravet fra norsk til engelsk.

-Er vi mangfoldige og inkluderende dersom vi setter språk fremfor kompetanse? Vi trenger kompetansen, lønner det seg da ikke å tilrettelegge? Det å flytte til et annet land er ikke enkelt. Hvis Norge skal tiltrekke seg internasjonal kompetanse, så må vi jobbe annerledes.

Les Jyoti Sohal-Davids blogg om mangfold og kompetanse her

Lengre arbeidsliv

Cecilie Heuch fra Telenor tok for seg hvordan få til et bærekraftig velferdssamfunn når vi allerede i 2030 er flere eldre enn unge.

-Hvordan fornye kompetansen til arbeidstakerne gjennom karrieren? Fler-trinnskarrierer er et av svarene. Vi må legge til rette for omskolering, men hvordan gjør vi det? Og hvem tar regningen?

Heuch mente det måtte være lov å være "rusten" i et fag. En måte å løse dette på kan være senior-traineer. Det finnes mange slike gode eksempler blant NHOs medlemsbedrifter. Telenor har internt kompetansepåfyll der det er krav til alle ansatte. Telenors digitale læringsplattform inneholder korte og lengre programmer.

-Hvordan vi løser utfordringene med kompetansepåfyll må innebære tett involvering av tillitsvalgte i bedriften, mener Heuch.

Fleksibelt arbeidsliv

Cornelia Kristiansen er tidligere markedssjef i Confrere, et verktøy for trygge videosamtaler som ofte brukes mellom leger og pasienter. I Confrere jobber alle ansatte hjemmefra både i Oslo, København og New York.

-Tillitsbygging er viktig for å følge opp både arbeidsoppgaver og den enkelte ansatte. Ukentlige samtaler er helt nødvendig, men disse er ikke alltid så formelle. Vi har satt tydelige mål på selskapsnivå, den enkelte arbeidsgruppe og den enkelte ansatte har stor grad av autonomi når det gjelder hvordan oppgavene skulle løses.

Skriftlighet og referater er nødvendig for at alle skulle få med seg all informasjon og vite hva som var vedtatt i møter de ikke har deltatt i.

-Nå er det arbeidstakers marked. Jeg tror arbeidsgivere som er fleksible vil få langt flere søkere å velge mellom, avsluttet Kristiansen.

Arrangementet ble avsluttet med en debatt der Trine-Lise Sundnes (Ap), Sveinung Rotevatn (V), Line Henriette Holten fra Tekna og Birgit Abrahamsen fra Abelia ble utfordret på hvilke temaer man kunne være enige om.

Fremtidsrettede arbeidsgivere:

Abelia har bedt et utvalg med arbeidslivseksperter å gi råd og utvikle vår forståelse for fremtidens arbeidsliv og hva dette vil kreve av fremtidens arbeidsgivere. De kom fram til åtte kjennetegn på fremtidsrettede arbeidsgivere.

Disse satt i utvalget: Anders Dysvik, BI (leder), Cecilie Heuch, Telenor, Anne Lise Ryel, advokat, Cornelia Kristiansen, tidl.Confrere, Jørn Lunde, DNV, Jyoti Sohal-David, Skillhus, Martin Stølevik, SINTEF, Hege Nordgård, Abelia, Elin Mathiesen, Abelia (sekretariat), Kjartan Almenning, Abelia (sekretariat)