Abelia

Innhold

  • Abelia
  • Enighet om krisepakke for næringslivet

Enighet om krisepakke for næringslivet

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia

Partiene på Stortinget ble i dag enige om en krisepakke til næringslivet for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. - Gir næringslivet mulighet til å trekke pusten, sier Abelia-sjef Øystein Eriksen Søreide.

Stortingets finanskomite har i dag lagt frem sin innstilling på tiltak for å bedre situasjonen for næringslivet gjennom koronakrisen.  

- Abelia er glade for at et samlet storting går sammen om å hjelpe bedriftene og de ansatte i en meget krevende situasjon. Mange av forslagene er gode strakstiltak som gjør at næringslivet får mulighet til å trekke pusten den nærmeste tiden. Samtidig vil vi trenge flere tiltak snart for å hjelpe bedriftene gjennom krisen, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.   

Pakken som ble lagt frem på Stortinget i dag inneholder blant annet: 

  • Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 
  • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

- Mange av forslagene vil slå positivt ut på kort sikt. Vi vil særlig trekke frem redusert arbeidsgiverperiode for utbetaling av sykepenger og utbetaling av omsorgspenger som viktig for norske bedrifter, sier Søreide. 

Finanskomiteen legger også opp til utsatt arbeidsgiveravgift og utsatt innbetaling av den andre terminen av forskuddsskatt. Dette gir et foreløpig pusterom for bedriftene, men regningen vil komme på et senere tidspunkt. Abelia har foreslått at arbeidsgiveravgiften for mindre bedrifter kuttes midlertidig. 

Stortinget ber også regjeringen om en kompensasjonsordning for utsatte bransjer, og en plan for ivaretakelse av kritisk infrastruktur. 

- Fremover blir det avjgørende at regjeringen ser på næringslivet i bred forstand, og ser på hvordan dette slår ut for eksempelvis IKT-bedriftene, skoler, forskningsinstitutter og rådgivere, sier Søreide. 

Les hele pressemeldingen fra Stortinget her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: