Abelia

Innhold

Ryddesjau i virkemiddelapparatet

Nyhet, Innovasjon

Publisert

#205

Styreleder i FIN og adm. dir. i VIS Anders Haugland.

I dag mottok Regjeringen 27 anbefalinger som skal bidra til et mer næringsvennlig virkemiddelapparat. Næringsministerens mål er at Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) mener at flere av forslagene har mye for seg, men at det gjenstår å se om dette vil føre til et slankere og mer smidig virkemiddelapparat.

Det er en omfattende gjennomgang næringsministeren har satt i gang. Det næringsrettede virkemiddelapparatet består av over 150 ordninger som med 10 milliarder kr. skal støtte 9 000 bedrifter hvert år. Mange bedrifter synes det er vanskelig å orientere seg i en jungel av ordninger.

Forslagene som ble lagt frem i dag skal føre til et mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt virkemiddelapparat. Deloitte har hatt hovedansvaret for å kartlegge bedriftenes behov, se på overlapp mellom aktørene og foreslå tiltak på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

FIN har fulgt konsulentenes arbeid tett. Styreleder i FIN og adm. dir. i VIS, Anders Haugland, mener at flere av forslagene er riktig medisin for å få frem flere bedrifter og innovasjonsmiljøer med internasjonal konkurransekraft. Det er disse som vil drive omstillingen av Norge og som vi skal leve av. Han er likevel ikke helt fornøyd.

-Det store spørsmålet som bør stilles, er om anbefalingene vil føre til et slankere virkemiddelapparat, hvor en større andel av pengene kommer raskere i arbeid i næringslivet. Et mål for redusert størrelse gjennom forenkling burde vært målsatt. Å legge Siva som en divisjon under Innovasjon Norge mener vi kan bli utfordrende. Siva forvalter de indirekte virkemidler på en effektiv og ubyråkratisk måte. Vi tror dette best lar seg opprettholde om Siva fortsetter å stå på egne bein, sier Haugland.

Økt satsing på innovasjonsøkosystemer
Innovasjonsselskapene har en viktig rolle i økosystemet for innovasjon. De forvalter en rekke ordninger indirekte på vegne av virkemiddelapparatet som skal bidra til samspill mellom gründere, etablert næringsliv, forskning og kapital. Haugland har noen klare formeninger om hva som kan bane vei for et mer effektivt og konkurransedyktig innovasjonssystem.

-Å legge klyngeprogrammet, inkubatorprogrammet for vekstbedrifter og Norsk katapult til Siva er noe vi har jobbet for i lang tid og støtter ett hundre prosent. Det vil gjøre det enklere å utvikle større og mer slagkraftige satsinger hvor man bedre kan utnytte synergier mellom programmene, sier Haugland.

#205

Trine Ellingsen, daglig leder i FIN. Foto: Ilja Vendel

Trine Ellingsen, daglig leder i FIN, trekker frem at satsing på kommersialisering av forskning er helt sentralt for en økonomi i omstilling, og at det derfor er positivt at det foreslås å styrke teknologioverføringskontorenes rolle i kommersialisering av offentlig finansiering forskning.

-Det er også svært positivt at det foreslås å satse mer på klyngene som et verktøy for økt internasjonalisering og eksport. Dette har FIN vært opptatt lenge da klyngene er i en svært god posisjon til å påta seg flere internasjonale oppgaver, sier Ellingsen.

Det regionale nivået
De 11 nye regionene skal få en større rolle i næringsutvikling. Det som er krevende på det regionale nivået er at det er en uavklart arbeidsfordeling mellom innovasjonsselskapene og Innovasjon Norge.

-Vi mener at det må være fylkeskommunene som skriver oppdragsbrev og bevilger penger på regionalt nivå. Hvem som gjør hva vil da bli bestemt av regionenes prioriteringer, avslutter Ellingsen.

Last ned rapporten og les mer om anbefalingene der. Frist for å komme med innspill: 20. desember.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: