Abelia

Innhold

Stort innovasjonspotensial i offentlige anbud

Nyhet, Offentlige anskaffelser

Publisert

Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør i Abelia. Foto: Heidi Dokter

Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør i Abelia. Foto: Heidi Dokter

Gjennom krav om innovasjon i offentlige anskaffelser kan myndighetene oppnå både optimal leveranse og et mer innovativt næringsliv.

I mars 2015 kom første rapport fra produktivitetskommisjonen, hvor det særlig ble rettet oppmerksomhet mot det offentliges rolle som landets klart største innkjøper av varer og tjenester.

- Årlig kjøper staten varer og tjenester for mer enn 430 milliarder kroner, og i dette beløpet ligger det et enormt potensial for stimulering til mer innovasjon og FoU. I stedet for å bruke gårsdagens svar på morgendagens utfordringer, må vi etterspørre løsninger som ikke finnes – på behov som allerede er til stede, sier næringspolitisk direktør Hilde Widerøe Wibe i Abelia.

Hun mener det offentlige med sin enorme innkjøpsmakt har en unik mulighet til å sende ut anbud som tar utgangspunkt i behov fremfor detaljerte spesifikasjoner basert på kjente løsninger. Det vil være et vesentlig bidrag til økt produktivitet, kunne gi økt kvalitet i offentlig tjenesteproduksjon og samtidig gi store positive ringvirkninger i og for norsk næringsliv.

- Det er et uttalt politisk mål at tre prosent av BNP skal gå til FoU innen 2030, hvorav én prosent skal være fra det offentlige. Det finnes knapt noe bedre virkemiddel enn å fremskaffe disse midlene gjennom innovative offentlig anskaffelser. Midlene er der, det handler kun om å stimulere til at flere av disse midlene får et krav til innovasjon, sier Wibe.

Analysebyrået Menon har utarbeidet en økonomisk rapport på dette for Abelia, og tallene viser at så mye som seks prosent av variasjonen i FoU-intensiteten mellom næringene kan forklares med tilgang til offentlig innkjøpskontrakter med innovasjonskrav. Tallet stiger til 24 prosent når man tar utgangspunkt i allerede FoU-intensive næringer. Det er altså en klar sammenheng mellom bedrifters deltakelse i offentlig anskaffelser med innovasjonskrav og vesentlig økt FoU-intensitet.

Abelia har arbeidet lenge med dette fagområdet, og vil i løpet av vinteren 2016 møte flere statsråder for å diskutere temaet for deres respektive fagområder, og dertil underliggende etater.

Les hele Menonrapporten her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: