Abelia

Innhold

Hvorfor går det galt?

Nyhet, Ledelse

Publisert

Halvparten av alle beslutninger slår feil. Hvorfor er det slik? Vi har spurt Nils Tore Meland, partner og organisasjonspsykolog i LD&D som nylig meldte seg inn i Abelia.

Hva er det som oftest står i veien for gode beslutninger?

- Det er i grunnen oss selv som står i veien for de gode beslutningene, sier Meland. – Vi har nemlig "steinalderhjerner". I et evolusjonsperspektiv har det bare gått minutter siden vi var huleboere og levde under helt andre forhold. Virkeligheten var jakt, sult, kamp og overlevelse. Når som helst kunne et rovdyr stupe ut av mørket og hive seg glefsende mot oss. Det er på mange måter denne virkeligheten hjernen vår er utrustet for også i dag.

Steinalderhjernen bidrar til at vi intuitivt baserer oss på førsteinntrykket vårt og deretter handler umiddelbart. Konsekvensen er at svært mange av de viktige beslutningene skjærer seg

Nils Tore Meland

- Hva skulle til for å overleve i en slik virkelighet? Når ulvekjeften stuper mot oss, er det ikke så lurt å sette seg ned og «tenke seg litt om». Huleboeren måtte reagere lynraskt: ULV!! Spydet frem! Derfor er hjernen vår blitt skrudd sammen slik at vi kan reagere kjapt og intuitivt på plutselig fare, rett og slett for å overleve. Denne kjappheten setter oss i stand til å ta hverdagens småbeslutninger – de hvor konsekvensene å ta feil ikke er så store – uten anstrengelse, ja, som regel helt automatisk.

- Samtidig betaler vi en pris som er uhyggelig mye større enn de fleste beslutningstakere er klar over. Vi er nemlig ofte like raske når det gjelder de virkelig viktige beslutningene – de hvor mye står på spill. Steinalderhjernen bidrar til at vi intuitivt baserer oss på førsteinntrykket vårt og deretter handler umiddelbart. Konsekvensen er at svært mange av de viktige beslutningene skjærer seg.

Fakta om LD&D

LD&D – Leadership Develompent & Decision Making AS er et konsulentselskap som bistår Skandinaviske virksomheter med lederutvikling, beslutningstrening og rådgivning om lederskap.

Kan du fortelle kort om hvorfor så mye som halvparten av de viktigste beslutningene vi tar slår feil?

Jeg vil nevne spesielt fire ting som bidrar sterkt til at beslutningene våre mislykkes.

  • For det første er vi altfor raske i starten, som jeg nettopp nevnte. Vi knyter ikke skoene før vi begynner å løpe. Når vi bruker for lite tid i startgropa, får vi svi for det senere. Forskning viser at de som bruker litt ekstra tid og energi i begynnelsen av beslutningsprosessene sine, tar raskere og langt bedre valg over tid. Du får altså igjen den tiden du bruker på en god start - og vel så det.
  • For det andre glemmer vi å lage flere alternativer, slik at vi faktisk har noe å velge mellom. I stedet tar vi mange "skal jeg eller skal jeg ikke"-valg, som bare er ja eller nei til ETT eneste alternativ. Gode alternativer er selve livsnerven i beslutningstaking og uten dem er kvalitetsbeslutninger umulig.
  • For det tredje er vi for selektive når vi skal begynne å evaluere alternativene våre. Vi har en tendens til å samle bare på informasjon som bekrefter det vi allerede tror – og samtidig sjalte ut opplysninger som tyder på at vi burde endret oppfatning. I stedet for å drive ønsketenkning burde vi bli langt flinkere til å innhente avkreftende informasjon og gjøre kritikk fra "djevelens advokat" til en nobel funksjon.
  • For det fjerde forbereder vi oss ikke i tilstrekkelig grad på overraskelser. Vi spør oss ikke: "hva er det verste og beste som kan skje når vi setter beslutningen vår ut i livet - og hva gjør vi i så fall da?" Slike spørsmål er en god vaksinasjon mot det jeg kaller "unødvendige sjokk".

Meland, som er partner og organisasjonspsykolog i LD&D har blant annet gitt ut boken "En god beslutning – 7 grep for å velge rett".

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: