Abelia

Innhold

Kartet må passe terrenget

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Karen Helene Ulltveit-Moe fra overleveringen av arbeidstidsutvalgets rapport 6. januar.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Karen Helene Ulltveit-Moe fra overleveringen av arbeidstidsutvalgets rapport 6. januar. Foto: Øyvinn Myge/ASD

Arbeidstidsutvalgets forslag bidrar til fleksibilitet og er mer tilpasset slik det moderne arbeidslivet allerede fungerer.

I et innlegg i DN 14. januar skriver Tom Bolstad i Econa at Arbeidstidsutvalgets forslag i realiteten innebærer at en stor gruppe arbeidstakere får innført 48-timersuke som normal arbeidstid. Abelia kan ikke se at det er hold i en slik påstand, og Arbeidstidsutvalgets leder mener også at dette må bero på en misforståelse.

Abelias medlemmer innen kunnskap og teknologi har lenge påpekt at bestemmelsen om særlig uavhengig stilling er utfordrende å praktisere. Mange av våre medlemsbedrifter har arbeidstakere med høy kompetanse som forventer og krever stor grad av frihet i sitt arbeid.

Dagens arbeidstidsregulering innebærer en enten-eller-løsning som ikke passer i et stadig mer sammensatt arbeidsliv. Enten er arbeidstakeren "særlig uavhengig" uten ytre rammer for arbeidstiden, eller så er arbeidstakeren omfattet av et veldig stramt arbeidstidsregime.

Vurderingen av om en stilling er unntatt eller omfattet av arbeidstidsreglene har derfor stor betydning. Abelia ønsker forslaget om mellomkategorien "delvis uavhengig" velkommen. Dette samsvarer i større grad med slik det faktisk fungerer i dag, og vil sikre denne arbeidstakergruppen rammer og et vern – samtidig som de kan beholde frihet til å styre arbeidstiden dersom de ønsker det selv.

Det er positivt at Arbeidstidsutvalgets foreslår en klargjøring av grensegangen mellom de ulike ansattkategoriene. Abelias medlemsbedrifter ønsker å overholde loven, og mange tar kontakt med oss for å få hjelp til å vurdere om ulike stillinger er "særlig uavhengige" eller ikke. I mange tilfeller er det vanskelig å gi et klart svar, også for oss som jobber med dette til daglig. Utvalgets forslag om presise retningslinjer og veiledere er et skritt i riktig retning.

Økonomiprofessor Karen Ulltveit-Moe som leder Arbeidstidsutvalget har ifølge Aftenposten uttalt at "arbeidstid er noe av det vanskeligste jeg har vært borti". Vi er enige i at arbeidstidsbestemmelsene er kompliserte, men det er ingen trøst for bedriftene som må følge reglene slik de er i dag. Det haster med å få gjort nødvendig endringer, og vi håper arbeidsministeren tar ballen fra Arbeidstidsutvalget.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: