Abelia

Innhold

Arbeidstid - lover og regler

Kunnskapsbedrifter er i stadig sterkere global konkurranse og arbeidslivet kan i økende grad karakteriseres som grenseløst. Ny teknologi, nettverk og globalisering åpner for helt nye måter å jobbe på. Dagens regelverk er ikke oppdatert i forhold dagens arbeidsliv.

Vi jobber uavhengig av tid og sted og skillet mellom arbeidstid og fritid viskes gradvis ut. Dette bidrar til en fleksibilitet som mange arbeidsgivere og arbeidstakere setter pris på. I denne sammenheng stilles arbeidsgiverne overfor en rekke nye dilemmaer. Abelia, og mange andre aktører, mener derfor at lovens regler ikke oppfyller det nye arbeidslivets behov for fleksibilitet. Flere av bestemmelsene om arbeidstid ble endret sommeren 2015, men reglene er fortsatt ikke tilpasset det arbeidslivet som vi har i dag, og de behov vi ser fremover.

Abelias politiske målsetting er at arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel bør forenkles, men likevel slik at nødvendige vernehensyn for arbeidstakere ivaretas. Vi mener blant annet at det bør legges til rette for en videre adgang til å finne lokale løsninger, også der det ikke er inngått tariffavtale.

Abelia håper derfor at Arbeidstidsutvalgets forslag, som ble lagt frem i januar i år, blir vedtatt i Stortinget. Forslaget innebærer flere forbedringer, og flere forenklinger.

Arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Med "arbeidstid" menes den tiden en arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Loven fastsetter rammer for den alminnelige arbeidstid som ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker, med mindre den ansatte er unntatt fra disse reglene.

Abelia har utarbeidet en egen veileder om arbeidstid for å gi medlemsbedriftene råd om hvordan reglene skal forstås og anvendes, og hvordan bedriftene kan finne praktiske løsninger på problemene.

Se også NHOs svar på vanlige spørsmål om arbeidstid

NHO har laget en orientering om de viktigste reglene om arbeidstid: Kort og godt om arbeidstid

Last ned NHOs kortversjon av Skift og turnus

Last ned NHOs langversjon av Skift og turnus

Siste nytt om arbeidstid:

 1. Nyhet, Arbeidsrett

  Kartet må passe terrenget

  Arbeidstidsutvalgets forslag bidrar til fleksibilitet.

 2. Nyhet, Arbeidsrett

  Enklere arbeidstidsregler

  Det er en fordel at reglene for arbeidstid gjøres klarere.

Prosessveiledere og maler:

 1. Avtale om hjemmekontor

  Abelia har laget et utkast til avtale om hjemmekontor.

 2. Veileder om arbeidstid

  Abelia har utarbeidet dette dokumentet for å gi medlemsbedriftene veiledning om hvordan reglene om arbeidstid skal forstås og anvendes.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Takk for påmeldingen!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: