Vårt bakvendtland

Stående kvinne.

Birgit Abrahamsen, advokat/direktør for arbeidsrett og HMS. Foto: Ilja C. Hendel

Direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia, Birgit Abrahamsen, mener de nye reglene for bemanningsforetak gir urimelige utslag for konsulenter, og sier som Alf Prøysen: "Ja, i Bakvendtland der kan alt gå an. Der er de like tøysete og rare alle mann."

(Innlegget var først publisert hos Altinget)

Høyt betalte konsulenter med egen bedrift, foretak hvor eieren er den eneste ansatte, får nå tilbud om faste stillinger i Abelias medlemsbedrifter på grunn av de nye innleiereglene. Det er lovlig å leie inn spesialister fra bemanningsforetak, men konsulenter med egen bedrift kan ifølge myndighetene, ikke være et bemanningsforetak. Så da kan konsulentene ikke leies inn!

Noen bedrifter velger derfor å tilby konsulentene faste stillinger, fordi de er avhengige av kompetansen. Problemet er at konsulentene takker nei til det våre politikere tror folk vil ha – fast stilling. De vil heller jobbe som konsulenter slik de pleier. Dette gir selvbestemmelse, varierte oppdrag, kompetanseutvikling, og ikke minst høyere inntekter. Det gir også økt innovasjon for næringslivet fordi kompetansen konsulentene besitter blir spredt på flere bedrifter.

Institutt for samfunnsforskning publiserte høsten 2023 en ny rapport om atypisk arbeid. Denne viste følgende fordeling av atypiske tilknytninger før innstrammingene i innleieregelverket (1. april 2023):

  1. Midlertidig ansatte (korte arbeidsforhold under ett år) - omtrent 4 prosent,
  2. Selvstendige, herunder konsulenter med egen bedrift - 3,2 prosent
  3. Ansatte i vikarbyrå - 1,3 prosent

Andelen konsulenter har gått ned i perioden 1995 til 2021. Nå vil Regjeringen tvinge enda flere over i faste stillinger, men det er en dårligere løsning for konsulentene, og for næringslivet. Det har vært skrevet en del om dette problemet og arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna, sier i Stortingets spørretime at konsulenter som har egen bedrift, eller et aksjeselskap der konsulenten er den eneste ansatte, fortsatt kan selge tjenester. Ja, det kan de, men de kan altså ikke leie ut seg selv. Det må en regelendring til, for at konsulenter med egen bedrift kan registreres som bemanningsforetak. Når Brenna sier at disse konsulentene kan fortsette som før, lurer vi på om hun husker på den nye presumpsjonsregelen i arbeidsmiljøloven:

"Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold".

Ved innleie er nettopp poenget at man blir underlagt styring, ledelse og kontroll. Vi trenger altså en klar hjemmel for at slike konsulenter ikke skal defineres som arbeidstakere.

De nye innleiereglene begrenser enkeltmenneskers handlefrihet og fleksibilitet i arbeidslivet. Det er bevist at atypiske tilknytninger forekommer i svært begrenset omfang. Skal vi ende opp som i Bakvendtland, eller skal vi bruke hodet?