FINspirert i Barcelona

Publisert

Klare for Innovasjonstrappen! F.f.v: Hilde Indresøvde, Isabel Sabadi, Trine Ellingsen. b.f v: Daniel Ras-Vidal, Håvard Belbo, Anne Cathrin Østebø og Eli Wathne.

Årets studietur for styret i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) gikk til Barcelona.

(Dette er første del av et reisebrev fra FIN-styrets studietur til Barcelona. Les del 2 HER.)


Utgangspunktet for turen va
r å lære mer om Barcelonas innovasjonsøkosystem 22@, men når verdens største sjømatmesse, Seafood Expo Global, ble arrangert samtidig, ga det også en enestående anledning til å se norske eksportbedrifter i full aksjon og ikke minst møte noen av bedriftene FINs medlemmer bistår og har bistått på vekstreisen.

Foredler for eksport 

Seafood Expo Global samler 29.000 deltakere fra 150 land. Utstillingsarealet er på 200.000 m2 – det vil si 28 fotballbaner –  så her var det klokt å være godt skodd. Nærmere 100 norske sjømatbedrifter deltar på verdens største sjømatmesse, en viktig møteplass for næringen. Fiskeri- og havbruksnæringen er en av Norges største eksportnæringer, med en årlig eksport på rundt 121 milliarder kroner. Sentrale tema på messen var bærekraft, ny grønn teknologi og innovasjon. Det var inspirerende å se dyktige aktører i aksjon på den største møteplassen for næringa.

Andreas Sundnes og Roy Olsen fra First Seafood var en av bedriftene på den norske paviljongen som var organisert av Innovasjon Norge. Vi møtte dem da de tok seg en kort pause mellom utallige salgsmøter. På messen inngås kontrakter på løpende bånd og nye kontakter knyttes. First Seafood startet opp i 2014 og ble del av Insula group i 2016. I 2022 åpnet de en helt ny fiskeforedlingsfabrikk i Kongsvinger, og nå er de i også i full gang i Bergen.  Sundnes understreket viktigheten av samarbeidet med Klosser Innovasjon under etableringen i Kongsvinger. Sundnes og Olsen satser stort på å foredle sjømat for eksport i Norge, noe som bidrar til flere arbeidsplasser og høyere verdiskaping fra norske råvarer.

Ny teknologi for økt mattrygghet 

Sensilist AS lansering av en ny og innovativ teknologi som forenkler testing av Listeria vekket stor interesse på messen. Det kunne Heidi Camilla Sagen-Ohren fortelle. Selskapet eies av Kjeller Innovasjon, som har bidratt som inkubator og teknologioverføringskontor (TTO) i utviklingsløpet, og Aquatiq. Veterinærinstituttet står for forskningen bak produktet. Sensilist gjør det mulig å måle svært små mengder av Llisteria, noe som gir matprodusentene mulighet til å vurdere om Listeria mengden setter mattryggheten i fare eller ikke. Sensilists metode er 200 ganger mer sensitiv enn de som finnes i markedet i dag. Et flott eksempel på kommersialisering fra forskning der innovativ, norsk teknologi bidrar til økt matsikkerhet.