Fra industriell sone 22A til 22@ Innovation District

Publisert

En fin presentasjon fortjener selvfølgelig en FIN-kopp! Cristina Mont Castro sammen med daglig leder i FIN, Trine Ellingsen.

I løpet av de siste tiårene har Barcelona transformert et industrielt område preget av utflytting og forfall til et innovasjonssenter. Hele 12.000 virksomheter og ni universiteter inngår i innovasjonsdistriktet.

(Dette er andre del av et reisebrev fra FIN-styrets studietur til Barcelona. Les første del HER.)

Styret i FIN var så heldige å få møte 22@s leder Isabel Sabadi. Hun ga oss et interessant og lærerikt foredrag om hvordan man gjennom urban planlegging har søkt å ivareta områdets industriarv, rehabilitere offentlige rom og skape flere grønne rom, legge infrastruktur og ikke minst skape gode samhandlingsarenaer og aktiviteter. 22@ innovation distrikt bygger på et "kompakt by" konsept med korte avstander, god tilrettelegging for gående og syklende og der både kontorer, butikker og boliger inngår i bygningsmiksen.

Sabadi understreket at byplanlegging, samspill mellom private og offentlige aktører over tid, utvikling av gode møteplasser og koblingen av kunnskap og kapital er viktige byggeklosser i et innovasjonsdistrikt. Per nå består 22@ av 12.115 virksomheter, 9 tilknyttede universiteter, 15 ulike innovasjonsprogram og over 150.000 medarbeidere. Vi ble også bedre kjent med tre av de 12.115 virksomhetene, Eurecat, Barcelona Activa og Lavinia.  

Europeisk samarbeid øker lokal innovasjon 

Eurecat samarbeider med flere forsknings- og innovasjonsmiljøer i Europa. De deltar på en rekke EU-program og er et innovasjonsselskap med base i Barcelona. Miquel Rey var tydelig på at hovedmålet er å bidra til "innovation with impact". Da må man gjøre det enklere for virksomheter å investere i FoU og ikke minst utvikle deres evne å utnytte ny kunnskap og teknologi. I følge Rey er Eurecat FoU-avdelingen til virksomheter uten egen FoU-avdeling og bidrar til at flere selskaper får tilført kompetanse for vekst og utvikling.

NAV møter førstelinjetjeneste 

Spania har høy arbeidsledighet, spesielt for unge og kvinner. I Barcelona er tallene lavere, men det arbeides aktivt for å skape flere jobber og tette kompetansegap.  

Barcelona Activa – er en offentlig finansiert startup og førstelinjetjeneste som også har tjenester for arbeidssøkende. 70 prosent av virksomhetene i Barcelona er SMB og Activa er en tilrettelegger på tvers av bransjer og innovasjonsnivå. Det gjør dem til en effektiv koblingsagent. Itziar Blasen, som er ansvarlig for Startup programmet, kunne fortelle at 75 prosent av de arbeidssøkende som får tjenester fra Activa, får jobb. Virksomheten har også et eget fond der oppstartsbedrifter kan få tilført kapital i tidligfase.

Itziar Blasen i Barcelona Activa finner gode synergier i å koble oppstartsselskaper med arbeidssøkende.

Klyngesamarbeid øker innovasjonsevne 

Innenfor 22@ er det flere klyngesamarbeid. Vi ble på denne turen bedre kjent med den digitale klyngen og et av deres medlemmer, Lavinia. De satser stort på KI og immersivitet (spill og digitale opplevelser som omslutter deltakeren eller spilleren). I tillegg til tradisjonelle medieprodukter utvikler Lavinia konsepter der brukeren trekkes inn i opplevelsen gjennom VR og ny teknologi. Leder for strategi og innovasjon, Cristina Mont Castro fortalte om hvordan de bruker ny teknologi for å skape nye forretningsmuligheter. Klyngesamarbeidet er uvurderlig i så måte. Hun var også tydelig på at det er viktig å øke teknologiforståelse i styrerom og ledergrupper. I 22@ er de tett på hverandre, noe som gir gode muligheter for samarbeid og kunnskapsdeling.