Tillitsbasert ledelse: Du har ikke råd til å la være

Publisert

En mann i dress ser inn i kamera og smiler.

Anders Dysvik, professor - Institutt for ledelse og organisasjon hos Handelshøyskolen BI kommer på webinaret til Abelia om tillitsbasert ledelse den 10. oktober. Foto: BI Norwegian Business School

Tillitsbasert ledelse handler om å få medarbeiderne til å bli den beste jobb-utgaven av seg selv. Det fordrer gode relasjoner mellom ansatt og leder, uten å bli en “buddy”.

– Mange ledere oppdaget tillitsbasert ledelse under pandemien da alle måtte sitte på hjemmekontor og lederen ble helt nødt til å stole på at medarbeideren gjorde jobben sin. Det er likevel ikke noe nytt. Hundre år med arbeidspsykologisk forskning viser at involverende relasjoner og ansvarliggjorte medarbeidere, som får mulighet til å ta eget initiativ, er det som gir de beste resultatene. 

Det sier BI-professor Anders Dysvik. Abelia ba et utvalg med arbeidslivseksperter å gi råd om fremtidens arbeidsliv og hva dette vil kreve av fremtidens arbeidsgivere. Utvalget ble ledet av Dysvik. Utvalget pekte på åtte særtrekk ved fremtidsrettede arbeidsgivere. Tillitsbasert ledelse var et av disse kjennetegnene. 

Tillitsbasert ledelse er også tema for Abelias webinar for medlemmer tirsdag 10. oktober. Webinaret skal ledes av Tor Haugnes. Tom Georg Olsen, gründer, tidligere leder av Miles AS vil også bidra med erfaring fra bedrifter han har ledet. 

Meld deg på webinaret her.

– Pendelen har svingt, også i offentlig sektor, fra New Public Management, der man la vekt på rapportering og kontroll til ledelsesprinsipper der man ansvarliggjør den enkelte medarbeider og lar dem ta egne initiativ, sier Dysvik. 

– Jobbengasjement hos den ansatte gir bedre arbeidsprestasjoner. Lederen er nøkkelen her. Dette gir gevinster i form av bedre økonomiske resultater, men ikke minst lavere turn-over, lavere sykefravær, mindre stress og ikke minst høyere arbeidsprestasjoner. Kloke sjefer skjønner at de ikke har råd til å la dette være, sier Dysvik.  

Fem gode råd til deg som er leder for å utøve tillitsbasert ledelse: 

  1. Tør å stole på dine ansatte. Gi ansatte stor grad av selvstendighet og frihet (autonomi) i utførelsen av sine arbeidsoppgaver innenfor avklarte mål og forventninger. ​
  2. Bli kjent med dine ansatte. Skap en gjensidig god relasjon, bygget på respekt og interesse for hverandres fagområder. Skap en god omgangsform. Sørg for bevisst og åpen kommunikasjon. ​
  3. Fokuser på prestasjoner og ikke resultater. Jobb for at den ansatte skal bli den beste utgaven av seg selv, gjennom positiv forsterkning og veltilpassede mål, anerkjennende tilbakemeldinger og felles refleksjoner om hvordan den ansatte kan mestre og trives enda bedre. ​
  4. Begrens kontroll- og styringssystemer. Håndter avvik spesifikt - ikke med generelle tiltak.​
  5. Legg til rette for lederutvikling. Gi rom og tid til å utvikle og diskutere lederrollen for å bygge trygge ledere som har gode relasjoner til sine ansatte.