Et mer innovativt forsvar

AI Command of the military forces on the tablet computer with augmented reality. Internet, Programming control with artificial intelligence, online coordination of the military team.

Illustrasjonsbilde. Foto: Adobe stock

Regjeringen må styrke forsvarets innovasjonsevne gjennom bedre samarbeid med næringslivet, skriver Abelia i høringssvaret til forsvarskommisjonens nyeste rapport.

- Ikke siden den kalde krigen har vi sett et teknologikappløp i militær sektor som i 2023. Men der teknologifronten tidligere lå i militærteknologisk utvikling, er det sivil sektor som har ledertrøyen på. Det krever at Forsvaret sikrer mer innovasjon og samarbeid med kunnskaps- og teknologinæringslivet, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Mange av teknologiene som vi i dag omgir oss med, slik som internett, touchskjermer og mikrochiper har utspring fra militært forsknings- og utviklingsarbeid under den kalde krigen. Siden den kalde krigens slutt har teknologiutviklingen dreid i kommersiell retning, som betyr at det norske forsvaret og våre allierte må samarbeide med næringslivet for teknologiutviklingen. Det kan bli en vinn-vinn situasjon både for Forsvaret, for næringslivet og økonomien som helhet.

Styrke militært FoU-arbeid i samarbeid med hele sektoren

Regjeringen har forpliktet seg til NATOs mål om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på investeringer i Forsvaret. Abelia mener en del av veksten i Forsvarsbudsjettene bør skje gjennom investeringer i ny kunnskap, ny teknologi og nye tjenester. Skal vi klare å opprettholde gode offensive og defensive kapasiteter i Forsvaret er det avgjørende med et teknologisk overtak.

For å få til dette må vi sikre et bedre samarbeid mellom Forsvaret og kunnskaps- og teknologinæringslivet. I dag oppleves økosystemet for FoU i Forsvaret som en lukket, hvor det er et tett samarbeid mellom noen etablerte interesser, mens et bredere lag av næringslivet effektivt blir holdt utenfor. Abelia anbefaler derfor at det etableres sterkere samarbeid mellom Forsvaret og det etablerte næringsrettede virkemiddelapparatet. Dette vil skjerpe konkurransen og stimulere til innovasjon.

Sikre smidigere innovasjonsprosesser

Forsvarets investeringsplan er i dag dekket opp med en lang kø av investeringer. Fra investeringsbeslutning til innkjøp tar det åtte år. Åtte års ventetid for innkjøp av teknologi bidrar effektivt til at Forsvaret blir en lite attraktiv samarbeidspartner for næringslivet. Ventetiden fører også til økt risiko for at Forsvaret kjøper inn teknologi som er utdatert. Det bør sikres mer fleksibilitet for å stimulere til innovative innkjøp i Forsvaret. Abelia anbefaler at det innføres en "PRINSIX-light"-løsning for smidigere innkjøpsprosesser for mindre investeringer.

Nye NATO-medlemmer fordrer sterkere samarbeid med allierte i nord

Kunnskaps- og teknologinæringslivet spiller en viktig rolle for å utvikle og drifte teknologiske løsninger som utgjør den digitale grunnmuren Forsvaret bygger sine tjenester på. Den nordlige utvidelsen av NATO med Sverige og Finland inne i alliansen gir nye utfordringer og muligheter for det norske Forsvaret. Abelia mener det bør tas initiativ til et felles nordisk samarbeid for å sikre sømløshet i felles kommunikasjon mellom landene. Som et første steg bør det innføres en felles ordning for klarering av personell i de nordiske landene. Dette vil sikre bedre samarbeid, og smidigere prosesser for leverandørene.

Les hele Abelias innspill til Forsvarskommisjonen her