Kunstig intelligens kan skape verdi for bedriftene

Publisert

– Bedriftene bør utforske mulighetsrommet som kunstig intelligens gir. Samtidig er det flere feller man kan gå i. Dragana Trifunovic lærer bort hvordan ta i bruk kunstig intelligens på en ansvarlig måte.

Trifunovic er fagansvarlig for AI og leder for strategi i Digital Norway. Hun er en av tre medvirkende på Abelias webinar "Kunstig intelligens på arbeidsplassen" torsdag 23. november. 

– ChatGPT var den store snakkisen i november 2022 og mange har tatt det i bruk. Denne språkmodellen er god på å formulere seg og det er lett å bli blendet, som av en ekstrovert person på et jobbintervju. Men gode formuleringer betyr ikke at det du får ut er sant og riktig. Å bruke ChatGPT i en kundeleveranse er derfor ikke å anbefale uten samtidig et kritisk blikk på innholdet. 

Da NHO spurte medlemmene om kunstig intelligens i juli tydet svarene på en del uvitenhet om viktigheten kunstig intelligens. 2295 NHO-bedrifter svarte og 189 av disse var Abelia-bedrifter. 

Bedriftene som svarte var interessert i kunstig intelligens, men samtidig har de i liten grad tatt det i bruk og synes å mangle kompetanse om teknologien. Bedriftene bruker foreløpig ikke kunstig intelligens i det daglige.  

Flertallet av bedriftene planlegger ikke kurs for å nyttiggjøre seg kunstig intelligens. Flertallet av bedriftene vet heller ikke om kunstig intelligens vil påvirke antall sysselsatte i bedriften framover. 

Bankene skiller seg ut som den bransjen der dette er tatt i bruk i størst grad. 

Har du noen kommentarer til disse funnene? 

– Jeg er overrasket over hvor få bedrifter som planlegger kursing i kunstig intelligens, når de samtidig oppgir at de har lite kompetanse om hva denne type teknologi er og hva den kan brukes til.  

– Økt kompetanse og forståelse for AI er en forutsetning for å benytte seg av de muligheten som ligger i teknologien, så jeg tenker at det å heve kompetansegulvet burde vært på agendaen til alle virksomheter. Her er det mye god starthjelp å få, blant annet hos oss i Digital Norway hvor vi har en rekke gratis kurs på tema.  

Hvorfor det er viktig at alle ansatte har en grunnleggende forståelse av hva kunstig intelligens er?

– Det mange ikke tenker på er at vi har hatt kunstig intelligens i livene våre en god stund. Når du bruker strømmetjenester eller når du bestiller mat hos Oda, bruker disse aktørene i stor grad kunstig intelligens i tjenestene sine. Det som er nytt nå er at kunstig intelligens har blitt, og vil i enda større gard bli, en del av arbeidshverdagen til de fleste av oss, på tvers av bransjer. Da er det greit å være litt mer «påkledd». 

Hvordan kan ai skape reell verdi for virksomhetene? 

– Når vi snakker om verdiskapingspotensialet til AI så er det ofte tre drivere for denne verdiskapingen:  

  1. Effektivisering – det vil si at denne type teknologi gjør oss i stand til å utføre arbeidsoppgavene våre mye raskere enn før. Vi kan rett og slett få superkrefter! Hvis vi bruker det riktig.  
  2. Automatisering - AI kan bidra til automatisering av en rekke arbeidsoppgaver som kan frigi tid til andre og viktigere oppgaver, for eksempel i helsevesenet. Mennesker kan bruke mer tid på pasientrettet virksomhet, mens kunstig intelligente systemer kan ta seg av en del administrative oppgaver. 
  3. Tilgang til relevant kunnskap raskere – AI kan gå igjennom store mengder informasjon på kort tid, og trekke ut viktig kunnskap som vi kan ta med oss videre når vi skal ta viktige beslutninger eller utvikle nye tjenester og produkter.  

– I den samme undersøkelsen fra juli sier ni av ti bedrifter at de ikke har noen retningslinjer for bruken av kunstig intelligens. Vil du anbefale virksomhetene å utvikle retningslinjer for bruken av kunstig intelligens? 

– Ja, absolutt. Når jeg er rundt og holder kurs, opplever jeg gjerne to ytterpunkter: Enten så er det totalforbud mot bruk av AI-verktøy for ansatte, eller så er det fritt fram uten noen restriksjoner. Noe midt imellom er fornuftig. Man må kjenne til mulighetsrommet, men samtidig kjenne til risikoen, avslutter Dragana Trifunovic. 

6 tips til retningslinjer for bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen