Stort behov for IT-sikkerhetskompetanse

Elin Mathiesen, fagleder analyse Foto: Ilja C. Hendel. Foto: © Ilja C. Hendel

I Abelias medlemsundersøkelse for april har vi spurt hvilke IT-kompetanser virksomhetene vil ha stort behov for i tiden fremover. – Behovet for IT-sikkerhetskompetanse er stort, spesielt hos de større virksomhetene, sier fagleder for analyse i Abelia Elin Mathiesen.

– Blant virksomhetene som har svart på undersøkelsen oppgir flest bedrifter at de har stort eller svært stort behov for kompetanse innen IT-sikkerhet og digital kommunikasjon. Av kompetansefelt som færrest har stort eller veldig stort behov for finner vi kompetanse på supportteknikere og UX-designere, legger hun til.

Stort behov for IT-sikkerhet blant de største virksomhetene 

For bedrifter med 50 eller flere årsverk oppgir 84 prosent av virksomhetene at de har stort behov for eller svært stort behov for personer med IT-sikkerhetskompetanse. Kompetanse innen kunstig intelligens og maskinlæring er det relativt sett flere av de større virksomhetene som oppgir at de har stort eller svært stort behov for.  

Blant de minste virksomhetene er det særlig kompetanse innen digital kommunikasjon og digital forretningsutvikling som er etterspurt. Behovet for supportteknikere er like lavt for begge bransjer. 

IKT-bedriftene og rådgiverne har stort behov for spesialistkompetanse 

Innenfor IKT-virksomhetene oppgir flest bedrifter at de har stort eller svært stort behov for programmerere og systemutviklere, etterfulgt av kompetanse på IKT-sikkerhet. Innenfor rådgiverbransjen oppgir flest at de har stort behov for kompetanse på digital forretningsutvikling.

Sterkt behov og høy vekst innen IT-eksperter globalt 

Norske virksomheter er i en global konkurranse om IKT-ekspertise. World Economic Forums Future of Jobs Report 2023 ble sluppet den 2. mai, og rapporten viser en sterk økning i det globale etterspørselen etter Kunstig intelligens og maskinlæring og IT-sikkerhetseksperter.   

– Tallene fra Abelias medlemsundersøkelse sammenfaller godt med en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet på vegne av Abelia. Rapporten viser at behovet i IT-næringslivet er særlig stort for programmerere, mens knappheten er særlig sterk innenfor IKT-sikkerhet, og veksten er særlig sterk innen kunstig intelligens, sier Mathiesen.

 

Les mer på våre sider om kompetansebehov innen IKT.