Kompetansebehov

i IKT-næringen frem mot 2030

Hovedfunn:

1. Behovet for systemutviklere er størst i antall 👩‍💻

2. Kompetanse om IT-sikkerhet er strategisk viktig for Norge 🔐

3. Kunstig intelligens og maskinlæring er sentralt for datadrevet næringsutvikling 📚

Om rapporten:

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Abelia kartlagt behovet for IT-kompetanse. Rapporten bygger på en rapport fra 2021 som viser at det er behov for 40,000 flere med IT-relatert utdanning i 2030. For å oppnå dette må utdanningskapasiteten øke med 1700 flere studieplasser. 

Mangelen på kompetent teknologiarbeidskraft er et generelt sterkt veksthinder for norsk næringsliv, og teknologinæringslivet spesielt. NHOs kompetansebarometer viser at én av fem NHO-bedrifter har et udekket IT-kompetansebehov. Over halvparten av medlemmene i Abelia oppgir at de må skrinlegge investeringer, utvidelser eller ikke får mulighet til å delta i anbud på grunn av mangel på relevant kompetanse. 

Dette er problematisk både for store bedrifter og for små- og mellomstore bedrifter med høyt vekstpotensial. Abelia er bekymret for at vi går glipp av potensielle industrieventyr på grunn av den økende mangelen på riktig kompetanse. Skal Norge klare å ta globale markedsandeler innen tech, må det tas aktive grep fra myndighetenes side for å bøte på problemet.  

Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser nå hvilke kompetanseområder næringslivet særlig har behov for.  

Abelia bruker rapporten som et innspill til relevante myndigheter og utdanningsinstitusjoner når det skal planlegges for nye studieplasser. 

God lesing!