Tydeligere krav til bedriftshelsetjenesten fra nyttår

Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste AS.

Nye regler tydeliggjør hva som skal være bedriftshelsetjenestens rolle fra nyttår. Bedriftshelsetjenesten skal ha generell kompetanse om forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Den skal ha en rådgivende og uavhengig stilling.

Oddbjørn Hasle-Finstad i Grønn Jobb understreker at endringene i forskriften ikke er omveltende, men likevel viktige presiseringer i lovverket. Grønn Jobb leverer flere type tjenester til mindre bedrifter. De er størst på bedriftshelsetjenester, men leverer også HMS, har en egen fagbank med kurs for ledere og tilbyr også miljøfyrtårnsertifiseringer. Fellesnevneren for tjenestene er HMS og arbeidsmiljø.

– Det presiseres at bedriftshelsetjenesten skal være arbeidsmiljørettet og en HMS-ressurs for virksomhetene. Bedriftshelsetjenesten skal være en fagkyndig rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid - som bistår virksomhetene med å skape et trygt arbeidsmiljø som fremmer god arbeidshelse, sier Hasle-Finstad.

– Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe med å kartlegge risiko og finne forebyggende tiltak i virksomheten. Vi kan også bidra med rådgivning dersom bedriften er i tvil: Er det vi gjør tilstrekkelig? Litt mer forenklet kan vi si at bedriftshelsetjenesten skal hjelpe med det det virksomheten ikke har kompetanse på selv innen HMS og arbeidsmiljø, sier Hasle-Finstad.

Virksomheter med økt risiko skal være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Hvilke virksomheter som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste er beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (lovdata.no)

– Folkehelse og all form for medisinsk behandling er ikke en del av bedriftshelsetjenestens oppgaver. Bistanden fra bedriftshelsetjenesten skal ha et arbeidshelseperspektiv, sier Hasle Finstad.

Abelia setter temaet på agendaen i sitt HMS-nettverk 16. februar.

Fakta om bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenestens mandat er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3.

Bedriftshelsetjenesten skal:

  • bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer.
  • ha kompetanse innenfor følgende fagområder i arbeidsmiljøet: Arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid.
  • sammen med bedriften utarbeide en skriftlig plan for hva de skal gjøre, samt skrive rapport for utførte oppgaver, for eksempel årsrapport.

En godkjent bedriftshelsetjeneste har kompetanse på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Den består av verne- og helsepersonell som bistår virksomheter med det forebyggende arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsarbeidet slik arbeidsmiljøloven krever. Det er det forebyggende arbeidet som kjennetegner en godkjent bedriftshelsetjeneste.

NHO har utarbeidet en veileder for valg og evaluering av bedriftshelsetjenester.

Har du spørsmål eller innspill til dette? Ta kontakt: