Oppdrag: Lage verdens beste innovasjonssystem

En mann snakker for et publikum.

Karianne Tung (Trondheim Tech Port) henger opp en post-it-lapp på tavlen som tok for seg innspill knyttet til virkemiddelapparatet. Karl-Christian Agerup (Antler) og Ingrid Dynna (NoMy) venter på å henge opp sine innspill. Foto: Abelia

Norges resultater i Omstillingsbarometeret 2023 er nedslående. Det fikk gamle og nye venner av Abelia til å møtes denne uken, for å se på hva som skal til for å styrke det norske innovasjonssystemet.

Leder for teknologipolitikk i Abelia, Jo Eikeland Roald, innledet møtet med å vise et bilde av en sardinboks for de fremmøtte på Næringslivets Hus.

«Denne sardinboksen er en ganske god beskrivelse av norsk næringsstruktur, og i hvertfall av norsk næringspolitikk. Den fokuserer nesten utelukkende på tre ting: fisk, olje og aluminium.»

Abelias Omstillingsbarometer, som for åttende gang tar temperaturen på norsk omstillingsevne, peker blant annet på en for ensidig næringsstruktur som en viktig årsak til at Norge ligger «midt på treet» målt mot andre OECD-land. Naturressurser kan være en styrke, men gjør økonomien sårbar når endringstakten går opp. Om dagens dominerende industrier og næringer får sementere retningen for insentiver og subsidier, blir Norge taperen på sikt.

En mann snakker for en forsamling.

Mange tok turen for å komme med innspill og delta i diskusjonen om innovasjon og norsk næringsliv. Jo Eikland Roald har ordet.

Deltakerne var invitert for å diskutere det norske innovasjonssystemet: hvordan bør det bygges om for å skape nye, verdensledende virksomheter basert på kunnskap og forskning? Hva må til for at flere norske startups etableres og at enda flere lykkes med skalering?

Det handler selvfølgelig om krevende kunder, risikovillig kapital og fremragende kunnskap. Det betyr at både etablerte bedrifter, universiteter og høyskoler, forskningsmiljøer, gründere og investorer spiller viktige roller. Deltakerne drøftet særlig temaer som virkemiddelapparatet, finansiering og kompetanse, og ble utfordret til å diskutere konkrete løsninger på utfordringene. Hva er en bedre løsning enn den vi har i dag?

«Omstilling er politikkens primæroppgave. Vi må bruke våre felles ressurser til å bygge omstillingskraft. Det gjør vi ved å investere i forskningen og teknologiutviklingen som kan legge grunnlag for nye næringer.»

Møtet om innovasjonssystemet samlet en rekke konkrete forslag. Disse skal struktureres og oversettes til praktisk politikk.

En mann snakker for et publikum .

Jo Eikeland Roald er leder for teknologipolitikk i Abelia. Foto: Abelia

Hva mener du må til for å styrke norsk omstillingskraft? Send oss dine innspill, gjerne med eksempler.