Gratulerer Sintef!

Publisert

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef og administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide.

De topper nemlig listen over hvor unge, nyutdannede helst vil jobbe. Det er bare å gratulere Alexandra Bech Gjørv og alle andre som jobber i Sintef.

Det viser en kåring i regi av rekrutterings- og bemanningsbyrået Academic Work som kom for noen dager siden. Den viser hvor unge, nyutdannede helst vil jobbe. Denne hederen er ikke tilfeldig. Unge akademikere undersøker nøye når de skal velge arbeidsgiver, og bare det beste er godt nok. De vil ikke jobbe hvor som helst. Nå er det også arbeidstakers arbeidsmarked for tiden. Det betyr at de unge kan velge.

De unge er opptatt av arbeid med mening. De vil være med å løse vår tids største utfordringer. De vil jobbe med det grønne skiftet og teknologiutvikling, men de er også opptatt av trygghet og stabilitet. De ønsker faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.

Sintef toppet listen over de mest attraktive arbeidsgiverne, etterfulgt av flere spennende bedrifter. Som NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter har Abelia fem medlemmer på listen over de ti mest attraktive arbeidsgiverne, ifølge unge akademikere. Det som kjennetegner disse virksomhetene er at de er fremtidsrettede arbeidsgivere.

Abelia satt nylig ned et ekspertutvalg som skulle se hva som karakteriserer fremtidsrettede arbeidsgivere. Utvalget kom frem til følgende åtte kjennetegn:

En fremtidsrettet arbeidsgiver er eksperimenterende, utøver tillitsbasert ledelse, er opptatt av mangfold og inkludering og tilbyr arbeid med mening. En fremtidsrettet arbeidsgiver tilbyr et psykologisk trygt arbeidsmiljø, tilbyr en fleksibel arbeidsplass der man kan utvikle seg og bygge kompetanse og sist, men ikke minst, der man kan stå lenge i jobb.

Disse åtte kjennetegnene karakteriserer de bedriftene vi kjenner på listen. De er tydeligvis også oppskriften på hvordan man tiltrekker seg fremtidens arbeidstakere.