Verktøykasse: Hvordan bli en god og fremtidsrettet arbeidsgiver?

Publisert

Abelia har utarbeidet en verktøykasse for deg som vil bli en mer fremtidsrettet arbeidsgiver. Her finner du tips, metoder, råd, videoer, podcaster og andre verktøy som skal hjelpe deg på veien.

Det er pågår store endringer i arbeidslivet i etterdønningene av pandemien. Samtidig blir det knappere tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Dette stiller stadig større krav til våre medlemmer som arbeidsgivere. Derfor etablerte Abelia et ekspertutvalg som skal bidra til å utvikle vår forståelse for fremtidens arbeidsliv og hva dette vil kreve av fremtidens arbeidsgivere. Tidligere i år la ekspertutvalget fram åtte faktorer som kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver.

En fremtidsrettet arbeidsgiver:

  1. Har en eksperimenterende tilnærming til endring
  2. Utøver tillitsbasert ledelse
  3. Legger til rette for mangfold og inkludering
  4. Tilbyr arbeid med mening
  5. Skaper arbeidsmiljø preget av psykologisk trygghet
  6. Tilrettelegger for en velfungerende fleksibel arbeidsplass
  7. Investerer i kompetanse og ansattes utvikling 
  8. Utvikler en plan for lengre arbeidsliv

40 råd for fremtidsrettede arbeidsgivere

Ekspertutvalget har utviklet en verktøykasse for hvordan arbeidsgivere kan oppnå de åtte kjennetegnene. I den forbindelse er det arrangert flere seminarer og du kan se opptak av noen av dem her:

I verktøykassa finner du Ekspertutvalgets fem råd for hvordan man kan tilnærme seg hvert av de åtte ulike kjennetegnene – til sammen 40 råd. Se disse sammen med annet innhold ved å følge lenken under 👇

Verktøykasse for fremtidsrettede arbeidsgivere