Fremtidens arbeidsliv: Tillit, eksperimentering og arbeid med mening

Velkommen til første frokostmøte i rekken for å utforske ekspertutvalgets kjennetegn for en fremtidsrettet arbeidsgiver.

Hvordan kan arbeidsgivere gå frem for å bli bedre og mer fremtidsrettede arbeidsgivere? Hvordan kan du legge bedre til rette for tillitsbasert ledelse med mer selvbestemmelse blant ansatte? Hvordan gjør du virksomheten klar for stadig nye endringer, og for å eksperimentere seg fram til nye måter å jobbe på? Hvordan skaper du en kultur der de ansatte er stolte av virksomheten, og der arbeidsoppgavene er meningsfylte og inngår i en større sammenheng? Og hvorfor er alt dette viktig for at du kan sikre deg rett kompetanse framover, tiltrekke deg de beste og beholde dem du har? 

 

Abelias ekspertutvalg la 10. februar fram 8 kjennetegn på gode og fremtidsrettede arbeidsgivere.  På dette møtet går vi i dybden på tre av disse: Tillitsbasert ledelse, Eksperimenterende tilnærming til endring, og Arbeid med mening. Du møter virksomheter som gir eksempler på hvordan du og din virksomhet kan bli bedre på disse områdene. Gjennom workshops i møtet samler vi flere tiltak og metoder, som skal oppsummeres i en verktøykasse for Abelias medlemmer. 

 

Våren 2022 arrangerer Abelia 3 slike møter med workshops. De neste møtene planlegges 19. mai og 16. juni. Målgruppen er toppledere, bedriftseiere og HR-medarbeidere i Abelias medlemsvirksomheter, men arrangementene er åpne for alle interesserte. 

Program:

08.00 – 08.30 Enkel frokostservering

 

08.30 – 08.32 Velkommen

 • TBA

 

08.32 – 08.42 Tillitsbasert ledelse

 • Martin Stølevik, Sintef
 • Inge Jan Henjesand, BI

 

08.42 – 08.52 Eksperimenterende endring

 • Cecilie Heuch, Telenor
 • Marianne Danielsen, Inventas

 

08.52 – 09.02 Meningsfylt arbeid 

 • Jørn Lunde, DNV
 • Beate Nossum, Fo°tprint

 

09.02 - 09.32 Workshop og gruppearbeid

 

09.32 - 10.00 Panelsamtale

 • Martin Stølevik, Sintef
 • Inge Jan Henjesand, BI
 • Marianne Danielsen, Inventas
 • Jørn Lunde, DNV
 • Beate Nossum, Fo°tprint
 • Anders Dysvik, BI
Du møter blant andre:

Lurer du på noe?