Seniorene er del av et mangfoldig arbeidsliv

Publisert

Administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide og direktør i Senter for Seniorpolitkk, Kari Østerud.

Et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv er helt nødvendig i fremtidens arbeidsliv. Det inkluderer også seniorene. Her får du en oppskrift på hvordan arbeidsgivere kan lykkes bedre med å få det til, skriver Øystein E. Søreide og Kari Østerud, direktør i Senter for Seniorpolitikk.

En ganske fersk studie fra Høyskolen Kristiania viser at det kun er to av hundre virksomheter som ser på alder som mangfold. Flere bedrifter trenger å inkludere alder i sin mangfoldstrategi.

Og hvorfor skal man gjøre det? Det er ikke bare for å være grei at arbeidsgiverne må satse på seniorene. Det er en dyd av nødvendighet. Det er allerede knapphet på arbeidskraft. Det er arbeidskraften, og ikke oljen, som er vår viktigste ressurs. Den må derfor forvaltes vel.

Eldre arbeidstakere har kompetanse arbeidsgiver trenger. Dessuten er det bra for bunnlinjen.

Det er godt dokumentert at aldersmangfoldige team – det vil si at unge og eldre jobber sammen om å løse oppgaver – bidrar til høy produktivitet, innovasjon og utvikling. Dette handler ikke om å telle antall unge og gamle, men at man faktisk tar i bruk den ulike kompetansen som ulike aldergrupper besitter.

I Abelia ba vi et utvalg med arbeidslivseksperter om å gi råd om hva som skal til for å være en god og fremtidsrettet arbeidsgiver. Utvalget, under ledelse av professor Anders Dysvik fra Handelshøyskolen BI, kom fram til åtte kjennetegn.

Mangfold og inkludering, et lengre arbeidsliv og kompetanse og utvikling var tre av disse kjennetegnene.

Kompetansepåfyll

Mange bedrifter setter alt inn på å rekruttere de unge talentene. Samtidig bør nok flere også stille seg spørsmålet om bedriften har en strategi for hvordan man beholder og utvikler sine eldre medarbeidere.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og også arbeidsstyrken eldes. Det er en helt naturlig utvikling. Samtidig mangler vi både folk og kompetanse i mange yrker og bransjer. Seniorene besitter kompetanse som bedriftene trenger, og den kan faktisk både utvikles og omstilles. 

Det finnes mange myter om seniorer, blant annet at de ikke har oppdatert kunnskap. Alder sier egentlig lite om en person. Det forteller ingenting om læringsevne eller produktivitet. Det er feil at eldre er utdaterte, mindre omstillingsdyktige, har dårligere evne til å lære nye ting, at de er dyrere i drift. Arbeidsgivere som unngår å ansette folk over en viss alder går tvert imot glipp av mye erfaring.

For de som er 55 pluss, er det også viktig med påfyll av kompetanse. Alle føler seg mer verdt, får økt engasjement og synes at arbeidsdagen er mer givende når de ser at de er en del av arbeidsgivers fremtidsplaner.

Hva er god seniorpolitikk?

Seniorpolitikk er ikke pensum på noen lederopplæring. Men seniorpolitikk er ikke vanskelig. Samtidig går det ikke av seg selv.

Slik kommer du i gang:

  1. Sett seniorpolitikk på agendaen – i ledermøter, samarbeidsråd og -utvalg hvor ledere og tillitsvalgte møtes og tar beslutninger.
  2. Anerkjenn at seniorene har kompetanse og ressurser som dere trenger og kan ha stor glede av i bedriften.
  3. Sørg for å være faglig oppdatert om eldre i arbeid. Ta beslutninger basert på fakta, og ikke myter.
  4. Involver både toppledere, ledere, tillitsvalgte og seniorene selv i utvikling av egen seniorstrategi.