Norge taper den internasjonale konkurransen

Publisert

Norge sakker akterut på teknologi og digitalisering, har historisk lav entreprenøraktivitet, og et stadig større kompetansegap.

 

Det viser årets utgave av Abelias Omstillingsbarometer, som måler hvordan Norge gjør det i forhold til andre sammenlignbare land på områder som er relevant for omstilling.   

- Norges omstillingsevne har stått på stedet hvil siden 2016. Der vi ser endringer går det stort sett i gal retning. Mens europeiske land har brukt koronakrisepakker til å øke takten av den grønne og digitale omstillingen, har Norge brukt pakker på å sementere gamle næringsstrukturer, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.  

Omstilling og det grønne skiftet preger Arendalsuka og samfunnsdebatten, men den ferske rapporten viser at Norge gjør for lite.   

Foto: Ilja C. Hendel

-Utviklingen er farlig, svekker vår internasjonale konkurransekraft, og gjør det vanskelig å skape nye jobber, næringer og norske eksportsuksesser.  Norge trenger en ny og langt mer ambisiøs og offensiv politikk. Vi må få et teknologiløft, vi må tette kompetansegapet, og vi må umiddelbart få økt entreprenøraktiviteten, sier Søreide.  

Norge har hatt en sterk posisjon innen teknologi og digitalisering gjennom mange år: Høy teknologianvendelse i befolkningen, gode tilkoblingsmuligheter og relativt høy digitalisering i bedriftene har sikret høye plasseringer. I 2022 er forspranget vi en gang hadde, i ferd med å glippe. Norge ligger på jumboplass i Norden innen digitalisering i bedriftene og offentlig sektor 

-Norge har alle forutsetninger for å bli en ledende tech-nasjon. Omstillingsbarometeret 2022 viser dessverre at vi ikke griper muligheten,  sier Søreide. 

Rapporten, som er utarbeidet av NyAnalyse, publiseres i år for syvende gang. Den viser at vi taper terreng på områder som er sentrale for omstilling av økonomien:  

  • Tallene for entreprenørskap viser at Norge er på topp når det gjelder oppstartsmuligheter, men motivasjonen for å starte egen bedrift er på bunn. Dette er et paradoks. Entreprenøraktiviteten har falt til et historisk bunnivå, noe som gjør oss suverent dårligst i Norden.  
  • Innen humankapital ser vi at arbeidsdeltakelsen faller. I tillegg har vi lavest tilgang på IT-spesialister i Norden samtidig som vi sliter med å tiltrekke oss internasjonale talenter. Dette gir oss et stadig økende kompetansegap.  
  • Norges prestasjonbærekraft rangeres som middels. Vi er gode på fornybar energi, men kommer dårlig ut på grunn av utslipp i oljesektoren. Størst fremgang har Norge på det som kalles grønn forskning.   
  • Innen teknologi- og digitalisering har Norge mistet sin ledende posisjon og faller tilbake på nær alle dimensjoner knyttet til teknologi og digitalisering.  Andre land digitaliserer i et hurtigere tempo enn oss, både i privat og offentlig sektor.  
  • Innen innovasjon og FoU er Norges stilling stabil. Vi ligger fremdeles høyt på FoU omfang og innovasjonsaktivitet, og vi går noe frem på FoU kvalitet. 

For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Siri Baastad, kommunikasjonsrådgiver, Abelia 

Mobil: 996 33 534 

 

 

Elin Mathiesen, Fagleder analyse og innsikt, Abelia 

Mobil: 958 13 858