Statsbudsjettet 2023 - Mangler en klar retning

Publisert

Øystein E. Søreide, Administrerende direktør i Abelia.

Omstillingen i Norge står på stedet hvil. – Budsjettet fra regjeringen inneholder mye bra, men dessverre også mye som hemmer vår evne til omstilling, sier Øystein Eriksen Søreide.

Det er nå vi må legge grunnlaget for et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn. Vi må ha en kraftfull vridning i retning tech, kompetanse og forskning. Det foreslåtte budsjettet svarer ikke opp dette behovet, og vi etterlyser høyere ambisjoner, sier Søreide. 

Han 
har forståelse for at det er nødvendig med et stramt budsjett, som helt sikkert kunne vært enda strammere. Samtidig mener han at prioriteringene til regjeringen ikke legge ytterlige press på norsk økonomi.

Diesel og vei triumfer 

– Det er vanskelig å ha forståelse for at forskning, innovasjon og digitalisering nedprioriteres i forslaget til budsjett. Særlig når det samtidig satses milliarder på infrastrukturprosjekter som heter opp økonomien, og har tvilsom samfunnsnytte, forklarer Eriksen Søreide. 

Både Omstillingsbarometeret og Global Innovation Index viser at Norge gjør det svakt sammenlignet med andre innovasjonsdrevne økonomier på felt som digitalisering, kompetanse, innovasjonsevne og konkurransekraft. Abelia mener derfor det synd at den generelle retningen i budsjettet ikke bidrar til å bedre norsk omstillingsevne. 

 

Smale rammer for næringsministeren 

Vi ser at næringsminister Vestre prøver så godt han kan innenfor de smale rammene han er tildelt. Samtidig savner vi en større satsing på det ufødte næringslivet. Altså den delen av næringslivet som baner vei for omstilling og bærekraft. 

Digitalisering: Rammer distriktene og hemmer omstilling 

Jo Eikeland Roald er leder for teknologipolitikk i Abelia. Han forteller om enkelte positive tiltak, men ser flere punkter som hemmer omstilling og vekst i teknologinæringslivet. 

Økt satsing på støtte til bredbåndsutbygging til over 400 millioner kan bidra til bedre digital infrastruktur over hele landet, men det er fortsatt et godt stykke igjen til nivået som kan ta oss inn i gigabitsamfunnet. Samtidig legger regjeringen full elavgift på datasentre. Dette er hjørnesteinsbedrifter som er svært viktige for næringsutviklingen i distriktene, sier Jo Eikeland Roald.

– I en urolig verden med krig i Europa og en kraftig økning i digitale angrep globalt, risikerer regjeringen nå å flytte den digitale infrastrukturen ut av landet fordi de ikke liker krypto. Det er for svakt, mener Roald. 

Han legger til at statsbudsjettet sier lite om kompetansen som skal til for å lykkes med å skape verdi på toppen av den digitale infrastrukturen. Innen IKT-kompetanse er det kun mindre bevilgninger og skuffende kutt til digitaliseringsforskning.

 

Les også: Statsbudsjettet 2023: Ingen plattform for tech-vekst

Leder for teknologipolitikk i Abelia, Jo Eikeland Roald.

Leder for høyere utdanning- og forskningspolitikk i Abelia, Carina Hundhammer.

Uklare ambisjoner for forskning 

Regjeringen holder det de lovet og sikrer finansiering av næringsrettede forskningsprosjekter i EU, gjennom å bevilge 500 millioner til Retur-EU-ordningen.  

 

– Dette er et veldig viktig bidrag for forskningsinstituttene og forskningsmiljøene som er helt avhengig av denne ordningen for å lykkes med prosjektsamarbeid i EU. Dette viser at regjeringen forstår verdien av deres innsats i en internasjonal tøff konkurranse, sier Carina Hundhammer, leder for høyere utdanning- og forskningspolitikk.

   

Samtidig er regjeringen lite konsekvent, for de kutter samtidig forskning i sektordepartementene, bortsett fra små justeringer i grunnfinansieringene. KDD kutter nok en gang i midler til forskning på digitalisering, som er kritisk for å få til det grønne og digitale skiftet.  

 

– Det er som om regjeringen ikke forstår at grønt skifte og digitalt skifte er to sider av samme sak, og resultatet er altfor lave ambisjoner for forskning, innovasjon og teknologi, sier Hundhammer.


Les også: Budsjettet: FFA er godt fornøyd med at regjeringen setter av 500 mill kr til Retur-EU

Ideell sektor: Både gir og tar 

– Vi er fornøyde med at momskompensasjonen blir beholdt, og at det satses på fullfinansiering i 2023, forteller Kjartan Almenning, leder for ideell sektor i Abelia. 

Videre forteller Almenning at de er skuffet over at regjeringen opprettholder kuttet i skattefradrag for gaver, som kan føre til reduserte gaveinntekter på over 200 millioner kroner.

 

Les også: Statsbudsjettet for ideel og frivillig sektor: Ingen krise likevel

 

Les også: FIN: Viktige kamper gjenstår

Leder for ideell- og velferdspolitikk i Abelia, Kjartan Almenning.