Statsbudsjettet 2023 - Viktige kamper gjenstår

Publisert

Trine Ellingsen, Daglig leder i FIN - Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge.

Det er flere viktige hindre som gjenstår for å få fart på samarbeidet som kreves for det grønne skiftet. Foreningen for innovasjonsselskaper mener regjeringen ikke følger opp med midler til omstilling i budsjettet for 2023.

Det er en netto økt bevilgning på 46,5 millioner kroner til posten hvor inkubasjonsprogrammet finansieres. Det var imidlertid en forhåpning fra FIN om en finansiering av en ny skaleringsdel i inkubasjonsprogrammet. 

 

– Inkubasjonsprogrammet skal nå inn i en ny ti-årsperiode. Dette kan spille en svært viktig rolle for at Norge kan utvikle flere vekstkraftige bedrifter. Dessverre følger ikke regjeringen opp med øremerkede midler til formålet, men dette er en sak vi kommer til å kjempe for i den videre budsjettprosessen, sier daglig leder for FIN, Trine Ellingsen. 

 

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen et lite kutt i Norwegian Innovation Clusters. Klyngeprogrammet støtter etablering og utvikling av klynger gjennom finansiering, kompetanse, rådgivning, profilering og nettverk.  


Kuttet i klyngeprogrammet for 2022 bør som et minimum reverseres. Det er merkelig at regjeringen som har store ambisjoner om økt vekst og eksport, kutter i et av de viktigste virkemidlene for å sikre samkjøring og markedstilgang for bedriftene. Dette er svært skuffende, uttrykker Ellingsen.  

 

– Norge har et stort potensial i å få mer av forskningen omsatt til verdiskaping, arbeidsplasser og gode samfunnsløsninger. Budsjettforslaget bidrar til å endre FORNY og åpne dette opp for flere aktører, men denne endringen kom ikke med en økning i midlene.  


– Dette betyr at man smører allerede hardt pressede midler enda tynnere utover, noe som vil bremse aktivitetsnivået i dagens aktive FoU-institusjoner og eksisterende TTO-miljøer. En forutsetning for å endre på FORNY, må være å øke budsjettet til kommersialisering fra offentlig finansiert forskning allerede i 2023, sier Ellingsen. 

 

Også Norsk katapult er foreslått kuttet. Ordningen består at av fem testsentre hvor bedrifter kan teste nye løsninger slik at disse kommer raskere ut i markedet.  

 

– Det er et globalt kappløp om å få nye, grønne løsninger raskt ut. Skal vi ha en sjanse i denne konkurransen er bedriftene avhengig av god testinfrastruktur for å utvikle blant annet prototyper og demoer, avslutter Ellingsen.