Regjeringen må skru opp satsingen på bredbånd

Publisert

Ny rapport viser at bredbåndsinfrastruktur og digitalisering kan gi milliarder i økt verdiskaping for Norge. – Norge må inn i gigabit-samfunnet nå, mener Abelia.

Les hele rapporten: Samfunnsnytten av gigabit-samfunnet

Vi står midt oppe i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn og en mer bærekraftig økonomi. For å trygge dagens nivå av velferd for kommende generasjoner må vi skape opp mot 250.000 netto nye arbeidsplasser i det private næringslivet det neste tiåret.

Mulighetene for vekst og verdiskaping ved digitaliseringen er sentralt i denne omstillingen. Det vil skje gjennom utvikling av helt nye digitale løsninger og produkter, effektivisering av nåværende digitale oppgaver, bruk av kjent teknologi på nye områder og bruk av digital teknologi på bruksområder vi ikke kjenner i dag. Dette vil kreve en digital infrastruktur uten flaskehalser – det vi kaller for et "gigabitsamfunn".

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag for Abelia., NHO, KS og Nelfo om samfunnsnytten ved gigabitsamfunnet viser at:

  • Bredbåndsinfrastruktur og digitalisering, og samspillet mellom disse to, vil gi en forventet vekst i verdiskaping i fastlandsøkonomien med hele 320 milliarder i perioden 2021-2030 dersom den eksisterende bredbåndspolitikken videreføres.
  • Hvis vi fremskynder utbyggingen ytterligere slik at vi oppnår gigabit-samfunnet i 2025, vil vi kunne få en mervekst i verdiskaping på ytterligere 75 milliarder. Det krever et offentlig støttenivå på 4,7 milliarder kroner.

Et gigabit-samfunn vil si et samfunn hvor minimum 95 prosent av husholdningene, bedrifter og offentlige kontorer skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 gigabit per sekund. Raskere bredbånd betyr bedre tilgang på digitale tjenester for både bedrifter og husholdninger. Det gir store nytteverdier for den enkelte og for bedriftene.

– Med dagens investeringstakt nås ambisjonene med gigabitsamfunnet først i 2035. Det går altfor treigt. Særlig når vi vet at en større satsing raskt vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Regjeringen bør ha som ambisjon om at Norge blir et gigabitsamfunn allerede i 2025, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

SØAs anslag indikerer at det vil være nødvendig å investere totalt 11,6 milliarder kroner i bredbåndsnettet for å oppnå ambisjonene med gigabitsamfunnet i 2025. Det offentlige støttebehovet vil da være på 4,7 milliarder kroner.

– Vi ber staten øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år frem til 2025. Markedet vil fortsatt løse det aller meste av utbyggingen av gigabit-bredbånd, men den statlige bredbåndsstøtten er nødvendig for å bygge ut områder som ikke klarer det på rene kommersielle vilkår. En slik støtte sikrer at hele landet får tilgang til raskt bredbånd, sier Søreide.

Les hele rapporten: Samfunnsnytten av gigabit-samfunnet