Statsbudsjettet 2023 - Ingen plattform for tech-vekst

Publisert

Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia.

Det er få lyspunkter i statsbudsjettet for teknologinæringslivet. Regjeringen legger til rette for mer bredbånd, men gjør det samtidig dyrere å drive datasenter og ansette IKT-ekspertise.

— Forventningene til statsbudsjettet var lave og kriseforståelsen høy. Selv om regjeringen leverer delvis på infrastruktursatsningen vi har etterlyst, mener vi at dette budsjettet ignorerer behovene for tech-sektoren og sammenhengen mellom grønn og digital omstilling. Uten tech, ingen grønn omstilling. Det tror vi Vestre vet, men han har ikke fått med seg regjeringen på dette, sier Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia.

 

Regjeringen leverer på bredbånd, men ikke nok til å matche ambisjonene

Det er positivt med økning i bredbåndsstøtteordningen, for første gang på over 400 millioner. Dette er en viktig anerkjennelse av viktigheten av digital infrastruktur til alle. Men det er fortsatt langt igjen til det investeringsnivået som kreves for at Norge skal kunne ta steget inn i gigabitsamfunnet innen 2025, slik Abelia, NHO, KS og Nelfo har tatt til orde for.

 

For svakt på digital kunnskaps- og næringsutvikling

Statsbudsjettet sier lite om IKT-kompetanse og viser kun til små bevilgninger og enkelte kutt til viktig digitaliseringsforskning. Dette vitner om at regjeringen fortsatt ser på kunnskaps- og næringsutviklingen på toppen av infrastrukturen – den digitale transformasjonen – som en salderingspost. Det er derimot nettopp her de store verdiene skapes fremover.

 

Dyrere spesialister og kunnskapsarbeidere

Forslaget om økt arbeidsgiveravgift for arbeidstakere med lønn over 750 000 kr treffer spesialister med høy utdanning og ettertraktet kompetanse. Dette gjør norske IKT-hoder og problemløsere dyrere i drift og kan bidra til at mer utvikling flyttes ut av landet.

 

Redusert konkurransekraft for norske datasentre er negativt

Regjeringen avvikler redusert elavgift for datasentre, og slår dermed bena under en hel industri som sikrer at kritisk digital infrastruktur behandles med grønn norsk kraft. Dette setter en hjørnestensbedrifter i distriktene under press og reduserer fortrinnet Norge har hatt som vertsland for kritisk datainfrastruktur. I en urolig verden med krig i Europa og en kraftig økning i digitale angrep globalt, risikerer regjeringen nå å flytte den digitale infrastrukturen ut av landet fordi de ikke liker krypto. Det er for svakt.

 

Ingen oppskrift på å bli verdensledende tech-nasjon 

De fleste internasjonale rangeringer viser at norsk konkurransekraft og innovasjonsevne er på vikende front på grunn av manglende satsning på forutsetningene for digitalisering: kompetanse, forskning, datadeling. Under Arendalsuka stilte Abelia spørsmålet til ledende stemmer om hva som skal til for å gjøre Norge til en verdensledende tech-nasjon. Dette budsjettet svarer ikke på utfordringene.

 

Næringsminister Vestre har bedt Abelia gi innspill til en vekstplan for teknologinæringslivet. Det trenger han mer enn noensinne, og det skal vi levere på sammen med våre medlemsvirksomheter.