Statsbudsjettet: FFA er godt fornøyd med at regjeringen setter av 500 mill kr til Retur-EU

Publisert

Styreleder i FFA, Lars Holden og daglig leder i FFA, Agnes Landstad.

– Med en ramme på 500 mill kr vil forskningsinstituttene kunne opprettholde og øke aktiviteten i forskningssamarbeidet i Horisont Europa.

Det sier daglig Forskningsinstituttenes Forskningsarena (FFA), Agnes Landstad og styreleder Lars Holden

Instituttene er avhengig av ordningen for å kunne fortsette å hente hjem store forskningsmidler fra EU. Det er positivt at regjeringen vil komme tilbake til bevilgningsbehovet for den økte rammen for Retur-EU i forbindelse med statsbudsjettet 2025, som er året da helårseffekten av økt aktivitet slår inn i Retur-EU.

FFA er bekymret for fagdepartementenes kutt i forskningsinvesteringer:

– Vi er sterkt bekymret over kuttene i forskningsinvesteringene i de departementene som tradisjonelt har sett verdien av forskning- og kunnskapsdreven politikkutforming og samfunnsutvikling. Dette slår negativt ut for næringsutvikling, omstillingsevne og en digital fremtid. I krevende tider er det spesielt viktig at regjeringen satser på fremtidsrettede løsninger som gjør Norge bedre rustet til å takle utfordringene vi står overfor nå og i årene fremover. Vi trenger både raske løsninger og en langsiktig kunnskapsberedskap som kan bidra til nye grønne jobber over hele landet, sikker energiforsyning, klimaomstilling og digitalisering i samfunnet.

– FFA er også glad for at Forskningsrådet får nødvendig tid og fleksibilitet i form av fullmakt, slik at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak i rådets ordninger nå. Den forutsigbarheten for forskningsmiljøene er viktig for samfunnets omstillings- og innovasjonsevne.