Dokumentarkiv

Vis filtrering

145 resultater

Type dokument
Velg område
145 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringsbrev fra FFA: "Finansiering av universitet og høyskoler"

  FFA mener det er positivt at utvalget anbefaler å beholde resultatindikatoren for doktorgrad. FFA er derimot bekymret for utvalgets anbefalinger om å fjerne publiseringsindikatoren.

 2. Forskning for omstilling må ikke settes på vent – det har ikke Norge tid eller råd til

  FFA anmoder Stortinget om å gi Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet fullmakt til å kunne omdisponere midlertidig mellom bevilgninger gitt på ulike poster og kapitler, men slik at forbruket over flere år innen hver post og kapittel er i henhold til Stortingets vedtak og formål.

 3. FFA innspill på eksportkontroll UD 23.06.22

  Norge står overfor store omstillinger i næringsliv og offentlig sektor, godt beskrevet bl.a. i Perspektivmeldingen. Utfordringen er forsterket av angrepskrigen i Ukraina og de følger det har for internasjonalt samarbeid, verdikjeder, energitilgang og verdensøkonomien i stort, i tillegg til den humanitære krisen. Vi må skape nye arbeidsplasser i privat sektor og omstille både privat og offentlig sektor for å trygge velferden for kommende generasjoner. Skal vi få til det, må det globale utdannings- og forskningssystemet samarbeide om å utvikle kunnskap og teknologi for fremtiden.

 4. Høringssvar fra FFA angående EU-direktiv om åpne offentlige data.

  Direktivet innfører vederlagsfrihet for offentlig finansierte forskningsdata som er omfattet av artikkel 10. Dette gjelder også i dag. Videre gis det mulighet for å ta betalt for tilrettelegging av data (kostpris), noe som er avgjørende hvis instituttene skal kunne gjøre slik tilrettelegging. Det er viktig her at det presiseres at dataeier ikke bør pålegges tilleggskostnader for gjenfinning av datasett eller pålegges ytterligere organisering av data. 22.06.22.

 5. Høringsuttalelse fra FFA til NOU 2022:2 Akademisk ytringsfrihet

  FFA mener det viktigste tiltaket for å fremme akademisk ytringsfrihet vil være å holde en løpende diskusjon om forskningens og forskernes frihet for å øke bevissthet og kunnskap blant alle ansatte. Akademisk ytringsfrihet må etter vårt syn være knyttet til forskningsetikk i bredt. En ev erklæring som foreslås av utvalget, bør inngå som en del av de forskningsetiske retningslinjene ved FoU-organisasjonen.

Har du spørsmål om innlogging? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt