Innspill til stortingsmeldingen om gründere og oppstartsbedrifter

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter. Dette er FINs innspill til stortingsmeldingen.

Ambisjonen med stortingsmeldingen er at «Norge skal være et av verdens beste land å starte og drive virksomhet i». Det er en ambisjon som FIN stiller seg helhjertet bak.

I vårt innspill belyser vi utfordringer og foreslår tiltak vi mener må på plass for å oppnå intensjonen med stortingsmeldingen.

Vi mener at en slagkraftig politikk i all hovedsak må omfatte følgende tre elementer:

  • Sterkere innovasjonsøkosystemer gjennom en verdikjede fra FoU til eksport   
  • Målrettede virkemidler som risikokapital, garantier, lån og tilskuddsordninger   
  • Et innovasjonsfremmende skattesystem.


Last ned PDFen under for å lese hele innspillet.