Abelia

Innhold

På tide med gjennomføring

Nyhet, Innovasjon

Publisert

I revidert nasjonalbudsjett for 2015 som ble lagt frem i dag, fremgår det at regjeringen vil igangsette en utredning av en mulig pre-såkornordning. - Det er grenser for hvor lenge problemet kan skyves ut i tid, det er ikke en utredning vi trenger nå, sier Daniel Ras-Vidal.

Foreningen for Innovasjonsselskaper (FIN) og Abelia har lenge arbeidet for etablering av en ny pre-såkornordning som vil legge til rette for raskere fremvekst av nytt innovativt næringsliv. Allerede i det første budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene i 2013 ble behovet for kapital i tidlig fase satt på agendaen og i statsbudsjettet for 2015 konkretiserte Stortinget dette ytterligere. Stortinget ba regjeringen komme tilbake til innretning og budsjettering av en pre-såkornordning i revidert budsjett, som ble lagt frem i dag.

Daniel Ras-Vidal, daglig leder i FIN, syns det som ble presentert i dag ikke holder mål.

- Regjeringen har for svakt fokus på gjennomføring på et område som er viktig for å rigge Norge for omstilling, sier Ras-Vidal. Han forteller at både FIN og Abelia har arbeidet hatt flere konstruktive møter med regjeringen om ordningen. At regjeringen da i dag varsler at de skal igangsette en "utredning om egnede tiltak i pre-såkornfasen" overrasker lederen i FIN.

- En samlet innovasjonssektor etterlyser kapital i tidlig fase. Da er det tydelig at vi ikke trenger flere utredninger, men etablering av en pre-såkornordning som vil sikre at privat risikokapital utløser en tilsvarende mengde offentlig kapital, sier Ras-Vidal og påpeker at det ligger en klar forventning om at regjeringen implementerer en pre-såkornordning i statsbudsjettet 2016.

Gründerplan må inneholde pre-såkornordning

Mangelen på kapital er en viktig årsak til at for få oppstartsbedrifter vokser raskt, noe som bekymrer næringsminister Mæland. Hun skal derfor lage en gründerplan som legges frem til høsten. Både FIN og Abelia forventer at en pre-såkornordning er en selvfølgelig del av en slik plan.

- Gründere trenger kapital, kompetanse og krevende kunder, og planen må adressere disse områdene. Pre-såkornordningen er en kostnadseffektiv ordning for staten takket være vesentlig lavere offentlig støtteandel sammenlignet med rene tilskuddsordninger, sier Ras-Vidal og får støtte av Abelias administrerende direktør, Håkon Haugli.

- Vi trenger sterkere virkemidler for å utvikle nye vekstbedrifter av gode ideer, sier Haugli. Regjeringen sier i dag at de er i tenkeboksen når det gjelder hvordan dette skal løses. Der kan de ikke bli lenge, det har Norge ikke tid til, påpeker Abelia-sjefen.

- Det vi konkret foreslår er at det settes av 100 millioner kroner i en oppstartsfase, en sum som vil utløse like mye fra private investorer som mobiliseres inn mot kunnskapsmiljøene. Det vil sikre at ambisiøse gründere med vekstambisjoner kan realisere sine drømmer og skape arbeidsplasser fremover, avslutter Ras-Vidal.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: