Friskolene er reddet

Publisert

-Det er en stor lettelse at friskolene slipper å redusere tilbudet, sier leder for utdanningspolitikk i Abelia, Anja Johansen. Foto: Ilja C Hendel

Informasjon om hva som kommer i RNB forteller at regjeringas kutt på 515 millioner til friskolene er så godt som reversert. -Det er en stor lettelse at friskolene slipper å redusere tilbudet. Nå kan skolene planlegge og glede seg til neste skoleår, sier leder for utdanningspolitikk i Abelia, Anja Johansen.

Et aktivt lobbyløp fra Abelia, Kristne Friskolers Forbund, Montessori Norge, Steinerskoleforbundet, Godkjente norske utenlandsskolers forening og Virke starta da statsbudsjettet ble lagt fram i høst. Det inneholdt budsjettkutt som i praksis ville betydd kroken på døra for mange private skoler.

-Engasjementet blant elever og lærere var enormt. Kampanjen mot kuttene samla 36500 underskrifter, og kulminerte i en større demonstrasjon foran Stortinget. Stortingsflertallet vedtok dessverre det store kuttet, men samtidig kom regjeringa oss i møte og satte ned en arbeidsgruppe som har jobba med tilskuddsmodellen gjennom de siste månedene, sier Johansen.

Samarbeidet mellom Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og friskoleorganisasjonene resulterte i en rapport, som var ferdig i april. Tallene viser at friskolene ikke har fått for mye i tilskudd, snarere tvert imot. Helhetsbildet er at private skoler med statsstøtte er underfinansiert.

-Pengene som nå kommer gjennom revidert budsjett vil redde friskolene. Vi vil rose Kunnskapsdepartementet som tok initiativ til et utradisjonelt samarbeid, som har gitt nytt kunnskapsgrunnlag. Vi vil også takke elever, ansatte og foresatte i friskolesektoren. Vi hadde nok ikke kommet så godt i havn uten deres engasjement.

-Nå kan vi senke skuldrene noen hakk. Og så skal vi fortsette å gå på jobb for det vi egentlig ønsker oss: en helhetlig tilskuddsmodell som står seg mot skiftende politiske flertall slik at friskolesektoren får bruke energien på det de skal, nemlig god skole. En slik tilskuddsmodell må favne utgifter til skolebygg og administrasjon, og reell finansiering av spesialundervisning må på plass, sier fagleder for utdanningspolitikk i Abelia, Anja Johansen.

Rapporten ligger her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rapport-om-tilskudd-til-private-grunnskoler/id3033567/