Abelia

Innhold

Ingen økning av tilskudd til husleiekontrakter

Nyhet, Utdanning, Statsbudsjettet

Publisert

#205

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Friskoler

Forum for friskoler er skuffet over at regjeringen ikke øker tilskuddet til husleiekostnader (kapitalkostnader) til friskoler.

- Tilskuddet dekker i dag kun 10-20% av de faktiske kostnadene. Forum for Friskoler har derfor anbefalt en opptrappingsplan som fører kapitaltilskuddet opp på det reelle kostnadsnivået og dekker husleiekostnadene i løpet av denne stortingsperioden.  Dessverre har regjeringen valgt ikke å øke tilskuddet, som således blir stående på i underkant av 2000 kroner per elev, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen.

Beløpet står i sterk kontrast til utredningen fra Ny Analyse fra 2017, som dokumenterte at de reelle kapitalkostnadene lå i størrelsesorden 10-20.000 per elev.

Aktuelle poster fra statsbudsjettet 

  • Viderefører 15 mill. kroner til å gjennomføre lærernormen i friskolene innenfor bevilgningen. 
  • Det blir ikke noen endring i tilskuddssystemet for å unngå store svingninger fra det ene året til det andre. Dette var under vurdering etter at tilskuddet til naturbruk ble redusert med 9% i 2019. Departementet anser det som et spesielt tilfelle, og øker i stedet satsen for naturbruk med 8,4% i 2020. 
  • Departementet foreslår 1,7 mrd. kroner til friskolene. I bevilgingen inngår en økning på 17,3 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2019 på grunn av oppdaterte elevtall og nye satser. 
  • Elevutveksling med utlandet – foreslår å opprettholde bevilgningen på samme nivå. 
  • Kapitaltilskuddet er budsjettert med 66,2 mill – opp fra 64,2 mill i 2019 – i praksis det samme nivået justert for elevtall. 

Utdrag fra statsbudsjettet for 2020 som gjelder friskolene kan du lese her 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: