Høring, Utdanning

Publisert

Forskrift om ny friskolelov

Forum for Friskoler mener det er viktig at regelverket legger til rette for å etablere nyskapende alternative tilbud som samtidig kan utfordre og inspirere de offentlige skolene.

Med dette som utgangspunkt har Forum for Friskoler kommet med følgende anbefalinger knyttet til reviderte forskrifter etter at en ny friskolelov er vedtatt:

Profilskoler med spesiell faglig oppmerksomhet rettet mot et emne

Forum for Friskoler foreslår følgende formulering for å sikre størst mulig grad av nyskapning i norsk skole:

Skolene skal beskrive en helhetlig faglig modell, og vise hvordan enkeltdelene spiller sammen i et helhetlig konsept. Det helhetlige konseptet vil bli vurdert opp mot hva som er normal praksis i offentlige skoler og godkjent skoler etter annet grunnlag i loven. At det faglige tilbudet også kan tilbys i den offentlige skolen er ikke til hinder for godkjenning. Det avgjørende er at det er vesentlig annerledes enn det som er normal praksis i offentlige skoler og godkjente skoler på annet grunnlag i loven.

Profilskoler med annen pedagogikk enn det som brukes i offentlige skoler

Forum for Friskoler foreslår følgende formulering for å sikre størst mulig grad av nyskapning i norsk skole:

Skolene skal beskrive en helhetlig pedagogisk modell, og vise hvordan enkeltdelene spiller sammen i et helhetlig konsept. Det helhetlige konseptet vil bli vurdert opp mot hva som er normal praksis i offentlige skoler og godkjent skoler etter annet grunnlag i loven.

Ved vurderingen av å være vesentlig annerledes er det ikke nødvendig at alle deler av skolens pedagogikk er helt spesielle hver for seg. Et alternativ er at sammensetningen av enkeltdelene representerer noe som er vesentlig annerledes enn hva som er normal og anvendt praksis i offentlige skoler og godkjente skoler etter annet grunnlag i loven. At det pedagogiske tilbudet også kan tilbys i den offentlige skolen er ikke til hinder for godkjenning. Det avgjørende er at det er vesentlig annerledes enn det som er normal praksis i offentlige skoler og godkjente skoler på annet grunnlag i loven.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: