Mye bra i strategien for økt FoU i næringslivet

Publisert

Daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), Trine Ellingsen. Foto: Ilja C Hendel. Foto: © Ilja C. Hendel

Regjeringen lanserte i dag sin strategi for økt FoU i næringslivet. -Nå må ord omsettes til handling, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

Målet med strategien er at tre prosent av Norges BNP skal gå til FoU. To av disse prosentene skal komme fra næringslivet.

FIN har tidligere gitt innspill til strategien, og mange av innspillene våre har blitt hensyntatt i strategien som ble lagt frem i dag.

Regjeringens pressemelding

- Det er veldig positivt at strategien er laget i tett samarbeid med en rekke departementer. Forskning, innovasjon og de store samfunnsutfordringene må ses i sammenheng på tvers av sektorer om vi skal lykkes med omstillingen, sier Ellingsen.

Regjeringens tre hovedgrep for å øke andelen FoU i næringslivet:

  1. Legge til rette for at næringslivet har tilstrekkelig med kompetanse
  2. Legge til rette for en god balanse i de økonomiske virkemidlene rettet mot å fremme næringslivets investeringer i FoU
  3. Legge til rette for at samfunnet får nytte av den kunnskapen som blir skapt.

FIN er særlig fornøyd med at regjeringen vil:

  • Styrke støtten til tidligfasekommersialisering i FORNY-programmet
  • Videreutvikle katapult-ordningen
  • Legge til rette for godt norsk utbytte av NATO Innovasjonsfond og NATO DIANA
  • Fremme innovative offentlige anskaffelser som stimulerer bedriftenes investeringer i FoU
  • Lyse ut flere grønn plattform-prosjekter.

-Vi savner mer konkrete tiltak for å få fart på kapitalmarkedet i tidligfase, særlig forskningsbaserte spin offs har ofte en veldig lang vei til markedet, sier Ellingsen.  

- Næringslivet er avhengig av konkurransedyktige og forutsigbare rammebetingelser. Viktigheten av sterke innovasjonsøkosystemer og satsing på virkemidler som inkubator og klynger burde ha vært tydeligere i strategien. Slik innovasjonsinfrastruktur er viktig for økt samspill mellom forskning og næringsliv, og økt effekt av forskning, avslutter Ellingsen.