Revidert nasjonalbudsjett og Forum for fagskoler

Nyhet, Utdanning

Publisert

#205

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Fagskoler

Dette er hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett for fagskolene

25 millioner for å sikre gjennomføring av studiene

Regjeringen bevilger 25 millioner ekstra til fagskoler i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for å motvirke forsinkelser i studiene. Det gis stor handlefrihet mht hvordan disse midlene benyttes da de kun viser til de foreslåtte tiltakene fra ekspertgruppen som leverte sin rapport 9. april. Det betyr blant annet at faglig støtte til studentene gjennom ekstra lærerressurser, adgang til å utvide vårsemesteret og midler til å sette i gang ekstra tiltak og støtte ovenfor studentene utover høsten. I tillegg har arbeidsgruppen foreslått at fagskolene får ekstra ressurser til å styrke lærerne sin kompetanse innen nettpedagogikk.

45,7 millioner mer til fleksible utdanningstilbud

Diku har lyst ut 92 mill. kroner til utvikling og drift av fleksible utdanninger. For å innvilge flere søknader innenfor denne ordningen, foreslår regjeringen å øke bevilgningen over med 45,7 mill. kroner. Inkludert i dette er et nytt bransjeprogram for luftfarten.

 

Der vi ikke har nådd fram

Det kommer hverken et forslag til opptrappingsplan for høyere yrkesfaglig utdanning eller forslag om nye studieplasser.  Nasjonalt fagskoleråd har anbefalt at høyere yrkesfaglig utdanning tilføres 1.000 nye toårige studieplasser årlig i tre år, og deretter 2.000 studieplasser i ytterligere syv år, slik at sektoren tilføres totalt 17.000 toårige studieplasser med et mål om 50.000 studenter innen 2030.

En forutsigbar opptrappingsplan er avgjørende for at fagskolene skal være trygge på å gjøre de nødvendige investeringene i lokaler, ansettelser og nødvendig kompetanseutvikling av ansatte ifm nye studier som møter kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. Det er derfor avgjørende at Stortinget følger opp vedtaket fra RNB i 2020 med en forpliktende opptrappingsplan.

 

Vil du vite mer om hva revidert nasjonalbudsjett inneholder for fagskolene?

Les dette notatet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: