Abelia

Innhold

Anvendt forskning skaper omstilling og innovasjon

Forskningsinstituttene er skreddersydd for å drive anvendt forskning som møter samfunnets behov, basert på grunnleggende forskning og i nært samspill med næringsliv og offentlig virksomhet som tar i bruk den nye kunnskapen.

Våre viktigste politiske standpunkt:

  • Flere forskningsinstitutter bør bli verdensledende på sine anvendte forskningsområder, samtidig som de ivaretar sine nasjonale og regionale roller.
  • Verdensledende forskningsmiljøer bør bygges på områder som Norge har bruk for – på forskning innenfor prioriteringene i Langtidsplanen. 
  • Konkurranse er en drivende kraft for å bygge kvalitet og effektivitet i forskning.

Forskningsinstituttene er i all hovedsak private, ideelle aktører som driver anvendt forskning for, og i samarbeid med brukere av forskningen i et oppdragsmarked. Forskningsinstituttene samarbeider også tett med universiteter og høgskoler både i forskningsprosjekter, ved deling av stillinger og doktorgradskandidater. Forskningsinstituttene er bindeledd mellom bedrifter, offentlige virksomheter og nasjonal og internasjonal forskning. Ikke minst ved å samarbeide med norske bedrifter og offentlige virksomheter i forskningsprosjekter i EUs Horisont 2020. Forskningsinstituttene står for 25% av all norsk forskning og 44% av all EU-finansiert forskning i Norge (2014). Det viser at forskningsinstituttene konkurrerer godt internasjonalt både på kvalitet og på samfunnsrelevans i forskningen. Forskningsinstituttene er også en betydelig norsk kunnskapsbasert eksportnæring.

Forskningsinstituttenes egenart med høy relevans og tett kobling både til grunnleggende forskning og til praksis, bør utnyttes enda bedre ved å forsterke instituttenes rolle. Det bør være et mål at flere forskningsinstitutter blir verdensledende på sine anvendte forskningsområder, samtidig som de ivaretar sine nasjonale og regionale roller. Forskningsinstituttene konkurrerer nasjonalt og internasjonalt, der impact eller samfunnseffekt av forskningen, inngår i kvalitetsbegrepet for den anvendte forskningen. Verdensledende forskningsmiljøer bør bygges på områder som Norge har bruk for – på forskning innenfor prioriteringene i Langtidsplanen. Det gjør en ved å gi dagens forskningsinstitutter utfordringer og muligheter til å bygge den beste kompetansen.
FFA mener at konkurranse er en drivende kraft for å bygge kvalitet og effektivitet i forskning. Konkurranse om forskningsmidlene stimulerer forskere og institusjoner, de beste miljøene og de mest relevante prosjektene må gis finansiering.

Innspill til partienes programarbeid

Denne saken er en del av FFAs og Abelias innspill til partienes programarbeid for forskning for stortingsperioden 2017 -21.  Innspillet er sendt til Høyre, FrP og Arbeiderpartiet. Innspillet er også presentert for partiene i høringsmøter:

  • Fredag 1. april 2016: Presentert for Arbeiderpartiet
  • Torsdag 10. mars 2016: Presentert for Høyre

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: