Webinar - Kjønnsbalanse i instituttsektoren

FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena), NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) og KIF (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning) skal den 20. januar arrangere et webinar med presentasjon av statistikk på kjønnsbalansen ved forskningsinstituttene i Norge. Velkommen til webinar!

Om webinaret:

Kif-komiteen ga NIFU i oppdrag å samle og analysere statistikk om kjønnsbalanse i instituttsektoren høsten 2021. Helhetlig statistikk av denne typen har manglet hittil. Analyse av status for kjønnsbalanse og utvikling over tid er et nyttig bidrag i diskusjonen om likestilling i denne mangfoldige sektoren.

Bo Sarpebakken og Frøydis S. Steine fra NIFU vil presentere statistikken. Siden situasjonen varierer etter for eksempel fagområde, vil ledere fra ulike typer institutter bidra med sine refleksjoner om funnene.

Målgruppe: 

Ledere, rådgivere som arbeider med handlingsplaner, ansatte med ansvar for lederutvikling, forskere og andre interesserte.

Husk å melde deg på innen 18. Januar 16:00.

Påmelding til arrangementet

Arrangement og program

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: