10 tiltak for å redde oppstartbedriftene

Publisert

#205

Øvre rad, f.v: Karl Christian Agerup (Forskningsparken i Oslo), Rikke Eckhoff Høvding (NVCA) og Anders Haugland (FIN). Nedre rad, f.v: Øystein Eriksen Søreide (Abelia), Alexander Woxen (StartupLab) og Daniel Ras Vidal (Kunnskapsbyen Lillestrøm).

Koronakrisen rammer norsk næringsliv hardt, og i den pågående krisen er oppstarts- og vekstselskapene særlig utsatt. På vegne av disse medlemmene har Abelia, sammen med en ekspertgruppe, sendt regjeringen forslag til tiltak som må til for å redde disse bedriftene.

Oppstarts- og vekstselskapene er svært viktige for Norges framtidige arbeidsplasser, konkurransekraft og omstillingsevne. Regjeringen varslet derfor forrige uke at de ville utvikle en egen tiltakspakke for å løse de spesielle utfordringene disse bedriftene har på finansieringssiden.

- Vi er glade for at regjeringen ser at oppstarts- og vekstselskaper spiller er avgjørende rolle både på kort og lang sikt. Sammen med sentrale aktører fra startupmiljøet har vi utviklet og oversendt til regjeringen en liste over det vi mener er nødvendige strakstiltak, sier Øystein Eriksen Søreide, administerende direktør i Abelia. 

Ekspertgruppen som de siste dagene har utviklet og oversendt tiltakene har bestått av Karl Christian Agerup (daglig leder, Forskningsparken i Oslo), Alexander Woxen (daglig leder på StartupLab), Anders Haugland (styreleder i Foreningen for Innovasjonsselskaper, FIN), Daniel Ras Vidal (direktør i Kunnskapsbyen Lillestrøm), Rikke Eckhoff Høvding (daglig leder i Norsk Venturekapitalforening, NVCA) og Øystein E. Søreide (administrerende direktør i Abelia).

 

10 tiltak for å redde norske oppstarts- og vekstselskaper

  1. Iverksette en automatisk utsettelse av alle innbetalinger til det offentlige i 120 dager og kutte arbeidsgiveravgiften ut 2020.
  2. Etablere tilskuddsordning til bedrifter som har lidd økonomiske tap grunnet koronakrisen.
  3. Endre opsjonsbeskatningsordningen slik at det å gi lønn supplert med aksjer blir et reelt alternativ til permitteringer.
  4. Forskuddsutbetaling av innvilgede tilskudd og lån i Innovasjon Norge og SkatteFUNN-midler.
  5. Kutte omsetningsgrensen for MVA-registrering for selskaper som har godkjente SkatteFUNN-prosjekter.
  6. Etabler et venturelån i Innovasjon Norge for selskaper som allerede har profesjonelle investorer på eiersiden.
  7. Oppkapitalisere eksisterende og nye investeringsmiljøer gjennom å utvide Investinor sitt fond-i-fond-mandat til 2 mrd kroner.
  8. Øke bevilgningen til pre-såkornordningen med NOK 200 mill og utvide ordningen med investeringsfradrag til også å gjelde investorers investering i investeringsfond som investerer i oppstartsselskaper.
  9. Bedre tilgangen til egenkapital for enkeltselskaper ved å øke Investinors matchingsmandat til NOK 2 mrd. og redusere kravene privat matching.
  10. Øke rammene for dagens investeringsfradrag i oppstartsselskaper til NOK 10 mill/år.

Les hele innspillsbrevet til Næringsministeren her

Les utdyping av de foreslåtte tiltakene her