Abelia

Innhold

Bygg og anlegg digitaliseres

Grete Aspelund, SWECO.

Grete Aspelund fra SWECO er en av innlederne på Abelias konferanse 26. mai om Smarte byer og smarte innbyggere.

Digitaliseringen gir norsk næringsliv mange muligheter, men vi må prioritere og ha vilje til endring,  sier Grete Aspelund i SWECO.

Grete Aspelund skal snakke om den glemte miljøverstingen på Abelias konferanse Smart innbygger smart by. Hun er administrerende direktør i Sweco, et av Norges ledende rådgivende ingeniørfirmaer. De må ligge i front av den teknologiske utviklingen for å være forberedt på en sterkere internasjonal konkurranse.

Digitaliseringen kommer til å berøre det meste og de fleste. Hvilke konsekvenser ser dere – for dere selv og for kundene deres?

Vi ser allerede at nye arbeidsformer gjør seg gjeldende i vår bransje. Jeg venter at digitaliseringen vil ytterligere fremskynde denne endringen. Offentlig sektor kjøper inn for hundrevis av milliarder årlig. Digitaliseringen kan ytterligere effektivisere denne prosessen, så lenge det skjer på rett måte.

Er norsk næringsliv forberedt på digitaliseringen og globaliseringen?

Norsk næringsliv har gang på gang vist evne til å ta i bruk ny teknologi, enten som videreutvikling av eksisterende produkter og tjenester, eller for å bli mer konkurransedyktige. Jeg frykter ikke for norsk næringsliv og heller ikke for Sweco. Tvert imot ser jeg mulighetene, men det vil kreve tøffe prioriteringer, og vilje til endring.

Hvordan kan vi skape "verdens mest effektive" offentlige sektor i Norge?

Effektivitet må ses som en kombinasjon av rett kompetanse på rett nivå, kortere beslutningslinjer og rett bruk av teknologi. Enkelte offentlige etater har skapt betydelig effektivitet mot sluttbrukeren. Skatteetaten mener jeg er et godt eksempel.

Hva må ledere og politikere gjøre nå for å etablere lønnsomme og eksportorienterte arbeidsplasser i Norge i årene fremover?

Fakta om SWECO

Sweco er et internasjonalt selskap med hovedkontor i Sverige som tilbyr rådgivningstjenester innen et bredt faglig spekter og leverer løsninger som forener teknikk, estetikk, økonomi og miljø.

I Norge driver Sweco rådgivervirksomhet innen energi, vann og miljø, bygg og konstruksjoner, areal- og transport, tekniske installasjoner, prosjektadministrasjon og flerfaglig prosjektering.

Sweco Norge har også en egen avdeling med rundt 24 medarbeidere som jobber med akustikk, støy og vibrasjoner.

(Kilde: Wikipedia)

Mens mange av våre eksportmarkeder har slitt over flere år, har vi i Norge sittet på vår grønne gren, takket være svært høye oljepriser. Nå er ikke situasjonen lenger den samme. Andre næringer må vokser frem og ta over. Fortrinnene Norge har hatt innen næringsutvikling har vært forutsigbare rammebetingelser og en sterk innovasjonskultur. Det tror jeg fortsatt er tilfellet, men kostnadsnivået har blitt for høyt de senere årene. Det setter høye krav til både innovasjon og effektivitet.

Hva er oppskriften på god ledelse i konsulentbedrifter?

Konsulentbedrifter kjennetegnes av høy kompetanse blant medarbeiderne. Det er selvsagt viktig å motivere våre ansatte til å levere sitt beste hver eneste dag. Vi må holde oss konkurransedyktige, og det medfører at selv de mest komplekse oppgavene må kunne gjennomføres innenfor snevre tidsrammer. Det er i denne situasjonen viktig å være tydelig på mine forventinger, samtidig som man viser tillit til at våre fagpersoner gjør jobben sin etter beste forutsetninger. Det er en utfordring å holde seg konkurransedyktig i et presset marked, men det er samtidig en anledning for oss å vise vår faglige profil i et marked som etterspør stadig mer kunnskap.

Beskriv markedet dere arbeider i og den kompetansen dere tilfører.

Sweco er blant de ledende rådgivende ingeniørselskapene i Norge, og den største aktøren i Europa. Vi tegner og beregner alt fra næringsbygg til vannkraftanlegg, og vår ekspertise strekker seg fra prosjektadministrasjon til miljøarbeid til trekonstruksjoner. Dersom vi kunne planlegge en hel by, kunnet vi tatt hele oppdraget, fra bygningsfysikk, landskapsarkitektur til trafikkplanlegging og akustikk.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: