Vil inspirere flere jenter til å velge teknologi

Publisert

Mennesker

Digitaliseringsminister Karianne Tung på scenen under Norges 50 fremste tech-kvinner. Foto: Kilian Munch

– Rollemodeller er viktig. Min datter på ti år vil nå bli forsker fordi hun har møtt Inga Strümke.

– I fremtiden er det helt avgjørende at næringslivet og offentlig sektor får tak i den kompetansen de trenger, sa digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung da hun skulle dele ut prisen til Norges 50 fremste kvinner i tech.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40 000 med ikt-utdanning innen 2030. 

Listen over Norges fremste tech-kvinner 2024

– Kvinner er ikke bare underrepresentert, men også undervurdert. For hver kvinne som etablerer sin egen virksomhet har 13 menn gjort det samme. Når menn dominerer de arenaene hvor løsningen på samfunnsproblemene finnes, så blir det menns løsninger. Heldigvis går utviklingen fremover. Det er viktig å fortsette å telle og måle. Jeg tror på både rollemodeller og på kvotering, la Tung til.

Over 700 forslag – 50 nominerte

Siden 2017 har Abelia og ODA-Nettverk, Nordens ledende nettverk for mangfold i tech kåret Norges 50 fremste tech-kvinner på selveste kvinnedagen 8. mars. Formålet med kåringen er å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse i Norge. Det var stinn brakke i Næringslivets Hus da Abelia og Oda-nettverk skulle kåre Norges 50 fremste tech-kvinner i dag. Bærum Pikekor slo an tonen med å synge Kjerringrokks "Å jenter".

Et kor synger.

Foto: Abelia

– Nærmere 700 kvinner ble foreslått. Juryen har hatt en formidabel jobb. Det har kommet inn kandidater fra hele landet. Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er jo sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sa juryleder og administrerende direktør i Abelia, Øystein E Søreide.

Mennesker

Vinnerne samlet etter at kåringen ble offentliggjort. Foto: Kilian Munch

To ministere

Justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl deltok også på dagens arrangement.

– Jobben min er å tenke hvordan unngå de negative konsekvensene av teknologien og i dag er jeg i et rom full av teknologioptimister. Politiet er heldigvis langt framme når det gjelder teknologien, ansiktsgjenkjenning er bare et eksempel. Vi har teknologinøytral straffelovgivning i Norge men lovgivning må hele tiden være oppdatert for å håndtere nye utfordringer.

Tre damer på en scene

Foto: Kilian Munch