De mest digitaliserte bedriftene er de mest produktive

Publisert

Bilde av Fernanda Winger Eggen

Fernanda Winger Eggen. Foto: Ilja C. Hendel

Digitalisering er avgjørende for produktivitet. Produktivitet er avgjørende for framtidig vekst og verdiskaping. Det viser NHO-rapporten Økonomisk overblikk.

Hvert kvartal publiserer NHO rapporten Økonomisk overblikk. Rapporten gir innsikt i utviklingen for norsk økonomi, herunder svarene fra Næringslivets økonomibarometer. Denne gangen drøfter temadelen samfunnsøkonomiske konsekvenser av digitalisering.

Klikk her for å lese hele rapporten

Rapporten beskriver blant annet utvikling i digitalisering og produktivitet, og sammenhengen mellom disse. Grad av digitalisering i Norge, sammenlignet med andre land, næringslivets forventninger, og hvilke begrensende faktorer som eksisterer for kunstig intelligens som en katalysator for produktivitetsvekst, diskuteres også. Rapporten beskriver videre hvordan behovet for arbeidskraft kan påvirkes av digitalisering.

- Tallene som presenteres viser at produktivitetsutviklingen over tid er negativ. Norge rangeres relativt lavt når det gjelder indikatorer for innovasjon og markedsadgang. Næringene som er mest digitalisert, for eksempel næringen informasjon og kommunikasjon, har høyest produktivitetsvekst, sier fagleder for analyse i Abelia Fernanda Winger Eggen.

-Det er også her det forventes høyest vekst framover. Videre er de mest digitaliserte enkeltbedriftene, på tvers av næringer, også de mest produktive. Det kan henge sammen med at digitalisering fører til stordriftsfordeler og nettverkseffekter for bedriftene som er tidligst ute med digitalisering, som det er vanskelig å henge med på for andre.

Digitalisering fører til økt produktivitet på flere måter ifølge rapporten: "For det første blir bedriftene innen informasjon og kommunikasjon mer effektive, som gir lavere kostnader på digitalt utstyr og tjenester, som i neste omgang gjør det mer lønnsomt for andre å investere og ta i bruk digitale verktøy. For det andre blir bedriftene som tar i bruk digitale verktøy mer produktive. For det tredje kan digitale plattformer lette samhandling mellom bedrifter og bidra til økt produktivitet. For det fjerde kan digitale plattformer bidra til en bedre kobling mellom de som tilbyr en tjeneste og de som etterspør den samme varen eller tjenesten. For det femte kan digitalisering, i form av kunstig intelligens, bidra til å forbedre alle de nevnte sammenhengene."

- Rapporten understreker viktigheten av å forstå kompleksiteten av digitalisering på næringslivet og økonomien samlet. Samtidig pekes det på at det er utfordringer knyttet til å måle direkte og indirekte effekter av digitalisering på produktivitet. Ikke alle velferdsgevinster lar seg enkelt kvantifisere, sier Winger Eggen.