Exit-skatt rammer det nye næringslivet

Publisert

Bilde av Øystein Eriksen Søreide

Øystein Søreide. Foto: Ilja C. Hendel

Abelia mener den viktigste politiske oppgaven fremover er å bidra i utviklingen av et bærekraftig, kunnskapsbasert, innovativt og globalt konkurransedyktig norsk nærings- og samfunnsliv.

Det aller viktigste for økonomiens evne til å utvikle nye næringer, er rik tilgang på høyt kompetent arbeidskraft, og rik tilgang på risikovillig investeringskapital. Norge har knapphet på begge deler.

De foreslåtte endringene i reglene om beskatning av aksjegevinster mv. ved utflytting eller overføring til utlandet (Exit-skatten) berører ikke bare skattetekniske aspekter, men også fundamentale prinsipper om mobilitet, kompetansetilgang og entreprenørskapsvilkår i en globalisert økonomi.

Dette er sider ved skatteforslaget som særlig rammer teknologibaserte oppstarts- og vekstselskaper, som også er avgjørende for å bygge det nye næringslivet som skal finansiere velferdsstaten i årene som kommer.

Forslaget går lengre enn nødvendig for å sikre effektiv norsk beskatning, og skattyternes likviditet og mobilitet er ikke i tilstrekkelig grad hensyntatt.

Les Abelia høringssvar her.