– De mest digitaliserte bedriftene er også de mest produktive

Tre damer og en mann ser i kamera og smiler.

F.v.: Næringsminister Cecilie T. Myrseth (AP), næringspolitisk direktør i Abelia Nils-Ola Widme, adm.dir. i Digital Norway Liv Dingsør og digitalsieringsminister Karianne Tung (AP). Foto: Abelia

I dag inviterte næringsminister Cecilie T. Myrseth og digitaliseringsminister Karianne Tung til et åpent innspillsmøte om regjeringens veikart for teknologinæringslivet.

– Dette veikartet er resultatet av et godt og inkluderende samarbeid med regjeringen over flere år, sier næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme.

Abelia har lenge bedt om en vekstplan for teknologinæringslivet, og vi får nå svar i form at dette veikartet. Widme, var tydelig på at teknologinæringen er der vi finner de mest lønnsomme bedriftene, med høyest produktivitet.  

Det er det teknologibaserte næringslivet som har størst potensiale til å gi velferdsstaten nye bein å stå på etter hvert som verden rundt oss omstiller seg vekk fra olje og gass.  

Det har vært to travle uker for næringsminister Cecilie T. Myrseth etter at hun tok over stafettpinnen fra Jan Christian Vestre. Hun kunne likevel forsikre om at tempoet ikke stagneres i arbeidet med nytt veikart for teknologinæringslivet.  

Digitaliseringsministeren var tydelig på at både digitaliseringsstrategien, gründermeldingen, og systemmeldingen for forskning må ses i sammenheng. At disse kommer samtidig vil skape viktige synergier som kommer det teknologi- og kunnskapsbaserte næringslivet til gode.  

Vi er også tydelige i vårt budskap. Skal vi lykkes med å skape vekstkraft for teknologinæringslivet trenger vi: 

  • Et innovasjonsfremmende skattesystem 
  • En omstillingspakke med virkemidler for kraftig vekst i oppstarts- og skaleringsbedrifter.  
  • Økt tilgang på kompetanse, både fra inn- og utland.  

Abelia vil fortsette det gode samarbeidet med regjeringen, og følger arbeidet med veikartet tett.