Stor mangel på kompetanse om kunstig intelligens

energi nettverk

Smart city and communication network concept. 5G. IoT (Internet of Things). Telecommunication. Foto: istock

Omtrent halvparten av NHO-bedriftene svarer at kunstig intelligens vil være viktig for fremtidig vekst og konkurranseevne. Samtidig mangler 7 av 10 bedrifter kompetanse på området.

Når bedriftene blir spurt om hva de legger i et "udekket behov for ikt-kompetanse" topper kunstig intelligens listen, etterfulgt av digital sikkerhet og kommunikasjon og samarbeid på digitale plattformer. Behovet for kunstig intelligens har tatt helt av. Bare en av tre NHO-bedrifter pekte på dette behovet for et år tilbake.  

Det er landsforeningene Abelia, Finans Norge og Fornybar Norge som i særlig grad trekker fram kompetanse om kunstig intelligens som et behov. Halvparten av NHOs bedrifter samlet mener kunstig intelligens vil være viktig for virksomhetens fremtidige vekst og konkurranseevne, og nesten like mange tror at kunstig intelligens vil endre arbeidsoppgavene i deres virksomhet.

Blant Abelias medlemmer er andelene som har svart det samme om lag 40 prosent flere. Det er særlig til dataanalyse, mønstergjenkjenning og administrative oppgaver at kunstig intelligens trekkes fram som relevant. 

Likevel er det fremdeles bare om lag en av fem som har begynt å bruke kunstig intelligens i næringslivet samlet, foreløpig.  I teknologinæringslivet er andelen 40 prosent.

At så få at tatt i bruk kunstig intelligens, henger trolig sammen med mangel på kompetanse. Om lag syv av ti svarer at de mangler kompetanse for å ta i bruk kunstig intelligente verktøy, både blant Abelias medlemmer og i næringslivet samlet.  

Bedriftene tror det vil bli økt behov for teknologi- og ikt-kunnskap, samt ikke minst kritisk tenkning og etikk, når kunstig intelligens skal tas mer utstrakt i bruk framover. Blant Abelias medlemmer er det tre av ti som tror implementering av kunstig intelligens vil være etisk utfordrende.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt!
Bilde av Fernanda Winger Eggen