Abelias medlemmer skiller seg ut med større optimisme

Publisert

Fernanda Winger Eggen, fagleder for analyse i Abelia. Foto: Ilja C Hendel.

-Optimismen fra januar fortsetter. For første gang siden sommeren 2023 er det flere av Abelias medlemmer som er optimistiske, enn pessimistiske, når det gjelder sine markedsutsikter de neste seks månedene.

Det sier Fernanda Winger Eggen, fagleder for analyse i Abelia.

NHOs siste medlemsundersøkelse viser at det både er flere som tror deres markedssituasjon vil forbedres (19 prosent) de neste seks månedene, og færre som tror den vil forverres (16 prosent), sammenlignet med i januar. Totalt er det 3 prosentpoeng flere som ser positivt, enn negativt, på egne markedsutsikter blant Abelias medlemmer.

Til sammenligning er det 13 prosentpoeng færre som ser positivt på egne markedsutsikter blant NHOs medlemmer totalt.

Likevel er det større pessimisme nå, både blant Abelias medlemmer og i næringslivet ellers, enn det var i 2022. Økningen i positivitet kommer fra lave nivåer, hvor flertallet har trodd at deres markedsutsikter skulle forverres de neste seks månedene.

Når det gjelder dagens markedssituasjon, oppfatter 27 prosent av Abelias medlemmer denne som god. 14 prosent oppfatter markedssituasjonen som dårlig. Det er altså nesten dobbelt som mange som synes egen markedssituasjon er god. Til sammenligning er det 21 prosent av NHOs medlemmer totalt som svarer at egen markedssituasjon er god, og 25 prosent som svarer at de oppfatter den som dårlig.

Selv om langt flere av Abelias medlemmer opplever egen markedssituasjon som god, sammenlignet med i næringslivet ellers, så er trenden de siste årene negativ. Den negative utviklingen ser ut til å ha stoppet opp i fjor sommer, men ikke snudd.

Figur 1 Utvikling i forskjellen mellom prosentandelen medlemmer som tror egen markedssituasjon vil forbedres og forverres de neste seks månedene

Figur 2 Utvikling i forskjellen mellom prosentandelen medlemmer som opplever egen markedssituasjon som god og dårlig