Problemløsere klare til felles innsats for inkludering av barn og unge

En mann står på et podium med mikrofon og snakker.

Øystein E. Søreide snakker under konferansen "På utsiden: Felles innsats for inkludering av barn og unge". Foto: Abelia

"Redusere antall unge som står utenfor utdanning, samfunns- og arbeidsliv". Samfunnsoppdraget er omfattende og krever innsats fra forskningsmiljøene, ideell sektor, teknologibedrifter, statlige etater og kommunal sektor. De var alle til stede i Næringslivets Hus.

Abelia og FFA hadde invitert medlemmer, KS og en rekke andre samfunnsaktører til å diskutere dette samfunnsoppdraget bredt på en konferanse denne uka.  

Visste du at: 

 • 14 prosent av tiåringene deltar ikke i organiserte aktiviteter 
 • 100.000 barn og unge står utenfor jobb og utdanning 
 • Hver tiende person i alderen 25-29 år er verken i jobb eller under utdanning. 
 • 22.000 under 30 år mottar uføretrygd 
 • Andelen unge uføre har tredoblet seg de siste 20 årene 
 • Det er færre unge som er utenfor i Norge enn i andre europeiske land  

– Utenforskap er tapte muligheter for den enkelte og innebærer samtidig store kostnader for samfunnet. Vi i Abelia står klare til å bidra med bredden av våre medlemmer. Da er det viktig at de som har ansvaret – altså regjeringen og prosjektet – legger opp til en involverende prosess som ikke begrenses av silostrukturene i statsforvaltningen, sa administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide. 

Derfor kan Abelias medlemmer bidra til dette samfunnsoppdraget: 

 • Forskningsinstituttene: De har vært pådrivere for at dette løftes som samfunnsoppdrag. De forsker på både utfordringer og løsninger. 
 • Ideell og frivillig sektor: De er tett på de barna og unge som det gjelder, bl.a. som interesseorganisasjoner og folkehelseaktører 
 • Utdanningsinstitusjoner, både friskoler, fagskoler og høyskoler: De jobber hver dag for å forhindre frafall og utenforskap. 
 • Teknologiutviklere: De utvikler løsninger både innenfor IKT og på andre måter, for å inkludere flere både i arbeid og utdanning og samfunnsliv 
 • Medlemmene som arbeidsgivere: Næringslivet har kompetansemangel. Vi trenger flere i arbeid og har samfunnsansvar som arbeidslivsaktører 

Målet er at selve samfunnsoppdraget skal begynne i 2024. Fortsatt er man i utformingsfasen. Da er det viktig for Abelia og FFA å være koblet på. Det er Norges Forskningsråd som skal lede oppdraget. De legger opp til en oppstartkonferanse for innspill på Grorud Samfunnshus 2. november. Deretter arrangerer de innspillsmøter rundt om i landet.

Forskningsrådet har også lyst ut to forskningsprosjekter relatert til dette, om samarbeidsprosjekt for bedre samhandling og midler til oppstart av forskningssenter om utsatte barn og unge. Begge har søknadsfrist 15. november. 

– For Abelias del vil vi bruke tiden framover på å koble oss på de innspillsprosessene som kommer, men samtidig vurdere om vi skal ha egne møteplasser som våre medlemmer innen forskning, frivillighet, utdanning og teknologi kan bruke til å komme med bidrag inn i løsningen av samfunnsoppdraget, sier leder for ideell- og velferdspolitikk i Abelia Kjartan Almenning.