Viktige høringer for fremtiden

Publisert

Stortinget

Foto: Fri bruk

Det er høysesong for politiske møter og høringer etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Abelia ønsker blant annet at regjeringen satser på tiltak som minsker kompetansegapet og tiltak som dreier Norge i retning av grønn omstilling.

Abelia, FIN og FFA er selvsagt sterkt representert i flere av komitéhøringene på Stortinget. 

– Selv om statsbudsjettet ga mange et tungt sukk, er vi i Abelia optimistiske på vegne av medlemmene våre og kampsakene som vi fortsatt tror det er mulig å føre i riktig retning, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide. 

 

 

Dette er noen av nøkkelsakene vi jobber med frem mot jul: 

  • Avvikling av kompetanseskatten 
  • Kraftsatsing på næringsrettet forskning, øremerket energi- og miljøforskning 
  • Kraftsatsing på katapult, inkludert midler til helsekatapult 
  • Endre mandatet til Investinor og Nysnø til å investere i tidlig fase 
  • Endre forslag til ny tilskuddsmodell for friskolene 
  • Medfinansiering til Digital Europe-programmet 
  • Økt støtte til utbygging av bredbånd i områder der dette ikke er kommersielt lønnsomt, og styrking av redundans og sikkerhet i nettene 
  • Stoppe nedleggelsen av StartOFF 
  • En omstillingspakke for grønn omstilling 
  • Bevare friskolene og redde skolemangfoldet i Norge