Positivt fra Vestre og Kjerkol om innovasjon i helse

Publisert

Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse. Foto: © Ilja C. Hendel

– Abelia er svært glad for satsingen i budsjettet. Dette er riktig retning, selv om det naturligvis trengs langt mer kraft og fart i fortsettelsen, sier fagleder for helse og bærekraft i Abelia Tarje Bjørgum.

– Samtidig svikter det på noe av det viktigste. Det burde vært enkelt å legge inn insentiver for innovasjon i selve maskineriet i helsetjenesten, gjennom finansieringssystemene. Dessuten mangler det fortsatt en godkjenningsordning for ny helsetech.

Regjeringen har endelig forstått at Helse-Norge er i krise, og at den største utfordringen ligger i kommunene. Svaret må handle innovasjon og om å organisere på nye måter, bl.a. gjennom ny teknologi, som det virker som at regjeringen endelig forstår.

Omtrent for første gang, ser vi at ministrene klarer å snakke over departementsgrensene, gjennom at tiltak støtter opp om hverandre. Eksempler på det er oppfølging av veikartet for helsenæringen og eksportsatsingen på helseindustri. Vestre legger til rette for helsekatapult gjennom SIVA og mulighet for test- og utviklingsmuligheter. Kjerkol får på plass ny helseteknologiordning og Borch sikrer gjennomslag for program for forskning og innovasjon i kommunene.