Økning i planlagte oppsigelser

Publisert

Administrerende direktør i Abelia Øystein Eriksen Søreide. Foto: Ilja Hendel/Abelia. Foto: © Ilja C. Hendel

Næringslivets økonomibarometer viser at en økende andel virksomheter innen rådgiversegmentet planlegger for oppsigelser de neste tre månedene. Bransjen oppgir ellers en stabil markedssituasjon i tredje kvartal.

Rådgivervirksomhetene har om lag den samme oppfattelsen av markedssituasjonen som i andre kvartal. 34 prosent oppgir situasjonen som god, 50 prosent som tilfredsstillende, mens 16 prosent oppgir situasjonen som dårlig. Dette er noe mer pessimistisk hvis vi sammenligner med 2022. Rådgiverne er likevel noe mer positive enn resten av næringslivet. 

Virksomhetene er mer pessimistiske når de blir spurt om hvordan markedsutsiktene vurderes de neste 6-12 månedene. Kun 10 prosent forventer en forbedring av markedsituasjonen fremover. Dette er det laveste tallet som er oppgitt de siste to årene. Samtidig er det også en større andel som oppgir en forventning om uendrede markedsutsikter. På spørsmål om markedsutsikter har rådgivernæringen nå flere pessimister enn optimister. 

– Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er det viktigste veksthinderet for rådgiverbedriftene. Dernest følger lite forutsigbare rammebetingelser og økte innkjøpspriser. Disse tre faktorene vurderes som jevnt høye av de fleste. Særlig har lite forutsigbare rammebetingelser blitt et viktigere veksthinder for rådgiverbransjen de siste to årene, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide.

Rådgiverbransjen er mer pessimistiske når det kommer til sysselsettingsutsikter. Siden i fjor har andelen som forventer en forverring av sysselsettingsutsiktene økt, og 30 prosent av rådgiverne oppgir nå en forverring av sysselsettingsutsiktene. Også færre oppgir en forbedring.  

25 prosent av virksomhetene i rådgiverbransjen oppgir at de vil gjennomføre oppsigelser de neste tre månedene. Dette er et kraftig hopp i andelen virksomheter som planlegger for oppsigelser sammenlignet med for ett år siden.  

Les markedsrapport for rådgivernæringen.